Časopis Interkulturalnost, broj 18.

uvodnik:

Aleksandra Đurić Bosnić, O ISKUSTVU IZGNANSTVA

interkulturalna istraživanja

Temat u ovom broju priredile su prof. dr Milena Dragićević Šešić i dr Maja Korać-Sanderson

Milena Dragićević Šešić i Maja Korać-Sanderson, DRUGI I MI SAMI: UMETNIČKE INTERVENCIJE KAO KLJUČ

RAZMENE I RAZUMEVANJA ’DRUGOSTI’

Sonja Jankov, SAVREMENE UMETNIČKE PRAKSE KAO VID INTERKULTURALNE KOMUNIKACIJE SA

IZBEGLICAMA SA DRUGIH KONTINENATA

Jelena Knežević, ŠTA MIGRANTI ZNAČE POZORIŠTU? MIGRANTI KAO FAKTOR ORGANIZACIONOG

RAZVOJA DAH TEATRA

Marijana Cvetković, IMPAKT IZLOŽBE „GRANICA JE ZATVORENA“ NA MUZEJSKE I GRADSKE

KULTURNE POLITIKE

Iva Leković, KONSTRUISANJE NARATIVA – DEKONSTRUISANJE REALNOSTI: IZLOŽBENE POSTAVKE U

OKVIRU PROJEKTA ‘MI I ONI DRUGI’ GRUPE 484

Marija Velinov, FOTOGRAFIJA U KRIZI: KULTURNO I ANGAŽOVANO SEĆANJE

Tatjana Nikolić, UMETNIČKI PROJEKTI SA MIGRANTKINJAMA U SRBIJI – PITANJA KULTURNOG I

RODNOG IDENTITETA

Barbara Simović i Ivana Vraneš, (NE)FORMALNO OBRAZOVANJE I MIGRACIJE U SRBIJI: UTICAJ RADA

CIVILNOG SEKTORA

Dounia Omar, THE ARTIST AND THE REFUGEE: TWO IRRECONCILABLE FIGURES? – A CASE STUDY OF

SYRIAN ARTISTS EXILED IN FRANCE

 

viđenja

Biljana Mickov, KULTURNA POLITIKA I DIGITALNI SUVERENITET

Светлана Градинац, МЕСТО И ГОВОР

 

dijalozi

MILENA DRAGIĆEVIĆ ŠEŠIĆ, OD SRBIJE DO UNESKOA: PUT JEDNE IZUZETNE ŽENE, Sa Milenom

Dragićević Šešić razgovarao Pjer Monastije

 

koordinate

Adijata Ibrišimović – Šabić, OD STILISTIKE DO SEMIOTIKE KULTURE

Miroslav Keveždi, FAŠIZAM STVARA BOMBE, BOMBE STVARAJU FAŠIZAM

Branislava Vasić Rakočević, IZDAJA LJUBAVI I PRIJATELJSTVA