štampa

gafički dizajn: Andrea Boroš
tekstovi: Tamara Novitović, Branislava Trifunović