Међународна конференција “КУЛТУРЕ, КЊИЖЕВНОСТИ, ИДЕНТИТЕТИ” онлајн

Овогодишња међународна научна конференција Културе, књижевности, идентитети Културног центра Војводине Милош Црњански са темом: Емпатија, интеркултуралност, уметност – одговори на изазов пандемије, ће бити одржана онлајн преко Zoom платформе у понедељак и уторак, 23. и 24. новембра 2020. године, с почетком у 12 сати. Конференцију можете пратити на нашој Фејзбук страници.

Cultural Centre of Vojvodina Miloš Crnjanski organizes this year the International
scientific conference Cultures, identities, literatures as online conference. The theme is Empathy, interculturality, art – answers to the challenge of pandemics. The Conference will be held on November 23rd and 24th, 2020 on ZOOM platform, starting at 12 o’clock. You can follow the Conference on our Facebook page.

Учесници: / Presenters:

Владислава Фекете, Братислава
Andreea Apostu, Букурешт
Ioana Costa, Букурешт
Peter Michalovic, Братислава
Зденка Велент Белић, Нови Сад
Марија Ненадић Журка, Букурешт
Татјана Гердец Мрђа, Вршац
Michal Babiak, Братислава
Agota Vitkai, Нови Сад
Драгана В. Тодоресков, Нови Сад
Мирослав Кевежди, Нови Сад
Биљана Мицков, Нови Сад
Илеана Урсу Ненадић, Нови Сад
Александра Ђурић Боснић, Нови Сад