ИНТЕРКУЛТУРАЛНОСТ, ОКТОБАР 2013 / БР. 6

ИССН 2217-4893

ЧАСОПИС ЗА ПОДСТИЦАЊЕ И АФИРМАЦИЈУ ИНТЕРКУЛТУРАЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ


унеколико је атипичан, приређен на енглеском језику и посвећен представљању домаћих аутора иностраној научној јавности. Оквирна тема броја је мисија интеркултурализма а објављени су текстови Дамира Смиљанића, Бориса Лабудовића, Милорада Ђурића, Христине Микић, Свенке Савић и Веронике Митро, Мирослава Кевеждија, Светислава Јованова, Сенке Гавранов, Вере Копицл, Драгане Белеслијин, Недана Даковића, Јасне Јованов, Миклоша Бироа, Драгана Кујунџића, Душана Маринковића и других аутора. Уредница: Александра Ђурић-Боснић

МАРКЕТ ДИСТРИБУЦИЈА