21000 Нови Сад, Војводе Путника 2

Телефон: +381 21 4754 128, 4754 148

Факс: +381 21 457 521

office@zkv.rs

www.zkv.rs

У четвртак, 26. априлa 2018. године у 18:00 часова, у  Заводу за културу Војводине биће отворена изложба фото-цртежа уметнице мр Биљанe Јевтић, доц. Академије уметности Универзитета у Новом Саду, под називом ЛА-БУДНО ОКО / ЈИН – ЈАНГ. Поставку изложбe ће употпунити Видео пројекција / Презентација DVD видеa-каталога: Crteži/Drawings 1995 – 2015 (20. година уметничког рада) којa чини целину уметничког пројекта Биљанe Јевтић. Изложбу ће отворити академски сликар Данило Вуксановић.

Миодраг Даниловић, историчар уметности за изложбу Биљане Јевтић кажe: ” У опусу Биљане Јевтић цртеж више од две деценије представља и средство израза, и медијски експеримент, и магијску праксу. Као средству израза она му приступа на изворан начин, враћајући се суштинским вредностима у елементарном грађењу ликовне представе: трењу подлоге и материје, каквоћи и карактеру потеза, гестуалности, градњи ликовних знакова и амблема који структурално и симболички оцртавају митске матрице запретене у хаотичном вртлогу данашњице.

Изложба која је пред нама последњи је, за сада, беочуг у ланцу њених цртачких и вишемедијских истраживања и, истовремено, ретроспектива њене дводеценијске уметничке активности посвећене цртежу. Свијени врат беле, грацилне птице, онеобичен накнадним цртачким интервенцијама претвара се у кружну, окуларну форму, или Ла-будно око, стварајући у чину мултиплицирања асоцијације на непрекидно кружење моћног, незаустављивог тока заданог кроз дијалектичко садејство мушког и женског принципа. Сагледан, пак, из једне другачије перспективе, овај мотив се може показати и као Ла-б(л)удно око, носећи у себи конотацију телесног и еротског спајања полова заданог у митском сижеу Леде и Лабуда. Последица овог спајања је креација, пробој, могућност целовитијег и згуснутијег виђења, које је кратког трајања, али дубоких увида. Због тога изложба пред нама спада у ред оних догађаја који трајно мењају наш поглед стварајући могућност за целовито, испуњено виђење.”

Изложба ће бити отворена до 17. мaja 2018. године.