Izložba „Krug i terakota“ Sanje Radusin i Igora Smiljanića

U Kultunom centru Vojvodine “Miloš Crnjanski“  u utorak 12. novembra 2019. biće otvorena izložba Sanje Radusin i Igora Smiljanića  pod nazivom Krug i Terakota.

 

Ova izložba predstavlja istraživanja dva autora koja se bave istim materijalom-terakotom. Različit pristup se ogleda u različitom tretmanu gline.Centralni motiv za oba autora je krug, bilo da se radi o slaganju šapićastih formi kako to čini Sanja ili o monumentalnim skulpturama koje gradi Igor. Krug je vezan i za cikluse u prirodi koji neprekidno traju i smenjuju se.Oba autora na sebi svojstven način pristupaju ovom problemu kroz embrionalni materijal – glinu.

            Autori

Polazište mog rada je posmatranje i istraživanje prirode. Saznanja do kojih dolazim o prirodi i njenim procesima, o formama i materijalima omogućavaju mi da ta iskustva primenim u svom umetničkom radu.

Izložbi čine fotografije i instalacija sačinjena od  štapićastih elemenata koji su specifično  raspoređeni u odnosu na galerijski prostor.

            Sanja Radusin

Polazište mog umetničkog rada je vertikalnost u prirodi  poput uspravnih i iskošenih stabala u hibernaciji, grupa stabala, žbunje itd. Problem kojim se bavim vezan je za princip uspravljanja i izrastanja vertikale iz horizontale

Skulpture u terakoti su sačinjene od delova. Sistemom repeticije i uklapanja variranih elemenata dolazim do celina, formi  većeg i velikog formata. Nazivi skulptura su često stub,segment, segmenti itd.

Permanentna pasioniranost prema vertikalnosti, stubolikosti i terakoti kao primarnom materijalu predstavlja osnovu moje vajarske umetnosti.

            Igor Smiljanić

BIOGRAFIJE

 

Sanja Radusin je rođena u Novom Sadu 1989. Studije vajarstva završila je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu 2017, a master studije 2019. u klasi doc. Mirjane Blagojev. Od 2019. radi kao saradnik u nastavi  na Akademiji umetnosti u Novom sadu. Imala je dve samostalne izložbe i učestvovala je na mnogobrojnim grupnim izlozbama. Članica je SULUV-a od 2018.

 

Igor Smiljanić je rođen u Kikindi 1977. gde je završio i srednju školu. Studije vajarstva završio je na Fakultetu likovnih umjetnosti na Cetinju 2002. u klasi profesora Pavla Pejovića. Master studije na Akademiji umetnosti u Novom Sadu u klasi profesora Tomislava Todorovića završio je 2015. Dugogodišnji je saradnik Centra za likovnu i primenjenu umetnost „Terra“ u Kikindi. Od 2016. radi kao stručni saradnik na Akademiji umetnosti u Novom sadu. Izlagao je na mnogim izložbama u zemlji i inostranstvu.