Завод за културу Војводине расписује конкурс за доделу књижевне награде Милица Стојадиновић Српкиња. Награда је установљена као јавно признање песникињи, за књигу поезије објављенe на српском језику, између две песничке манифестације „Милици у походе”, односно од 15. септембра 2017. до 15. септембра 2018. године.

 

Конкурс је отворен 30 дана од дана објављивања, односно од 15. августа до 15. септембра 2018. године.

Aуторке или предлагачи достављају:

  • три примерка књиге
  • испуњен Пријавни лист за конкурс за доделу књижевне награде Милица Стојадиновић Српкиња који се може преузети на веб-сајту Завода за култура Војводине zkv.rs

Примерци књиге и испуњени Пријавни лист треба послати на адресу:

Завод за културу Војводине

21000 Нови Сад

Војводе Путника 2

с назнаком:. „За књижевну награду Милица Стојадиновић Српкиња

Примерци достављених књига не враћају се ауторкaма, односно предлагачима.

Одлуку о награђеној збирци и лауреаткињи доноси трочлана комисија књижевне награде Милица Стојадиновић Српкиња, а Награда се састоји од новчаног дела, дипломе и промоције у Заводу за културу Војводине у оквиру песничке манифестације „Милици у походе” у текућој години, као и објављивања нове збирке награђене ауторке у издању Завода за културу Војводине у едицији „Добитница књижевне награде Милица Стојадиновић Српкиња” за наредну истоимену манифестацију.

Пријавни лист за конкурс за доделу књижевне награде Милица Стојадиновић Српкиња за 2018. годину можете преузети и овде.

Напомена:

За све информације можете нас контактирати путем телефона:

381 21 4754 128, 4754 148 и имејл адресе: pr@zkv.rs