Завод  за културу Војводине, у оквиру пројекта „Креативни простор у покрету“, расписује јавни конкурс за излагачку сезону 2019, са пријавом до 20. децембра 2018. и то у следећим уметничким дисциплинама:

  – Фотографија – уметничка фотографија, дигитална фотографија, модна фотографије
  – Савремена визуелна уметност – цртеж, графика, слика, скулптура, објекат, фотографија, инсталација, перформанс
  – Колекционари
  – Трибине/радионице

Услови конкурса:

Академски уметници (незапослени, запослени – навести)
Остали (запослени уметници у радном односу – навести)
На конкурс се могу пријавити појединци или уметничке групе

Пријава треба да садржи:

 1. Ауторски концепт – опис пројекта,
 2. Кратка уметничка биографија
 3. Визуелни материјал – до 10 радова (фотографије радова)
 4. Пријаву у PDF формату послати на email: biljana@zkv.rs или office@zkv.rs до 20. децембра 2018.

Пријавни лист за конкурс можете преузети ОВДЕ.
Наслов пријаве: Конкурс – Име и презиме – уметничка дисциплина – категорија. У оцену кандидата улазе: професионалност у репрезентацији, квалитет уметничког пројекта, изводљивост, иновативност, друштвени значај.

Галерија Завода за културу Војводине обезбеђује:

Простор за излагање
Каталог са текстом ликовне критике
Консултације са ауторима око презентације рада
ПР пројекта у медијима и на друштвеним мрежама
Сарадњу младих кустоса и аутора-излагача
Подршку младим кустосима око писања аутоских текстова и конципирања њихових кустоских пројеката

Аутори обезбеђују:

Транспорт радова
продукцију радова

Контакт:
Координатор Биљана Мицков