Међународна научна конференција “Културе, идентитети, књижевности”

Уторак, 5. новембар 2019. од 9:30 до 18:00 часова

Културна станица Еђшег, Нови Сад, Антона Чехова 4

 

Културни центар Војводине „Милош Црњански” и ове године организује Међународну научну конференцију „Културе, идентитети, књижевности“. Као вишегодишњи, стратешки пројекат ове институције, међународна конференција “Културе, идентитети, књижевности” усмерена је првенствено ка научним доприносима унапређењу односа и културне сарадње између научника, писаца и институција средње и источне Европе и, путем реално остваривих помака, унапређењу и сагледавању тема културних контаката идентитета и књижевности Србије, Мађарске, Словачке, Чешке, Бугарске, Румуније итд.

Оправданост пројекта  произилази  из  потребе  разумевања  проблема  књижевних и уметничких идентитета и унапређења разумевања ствараоца и кул-турних израза на међукњижевним позицијама, као и доприноса афирмацији мање видљивих књижевности и уметности  средње и источне Европе.

 

Тема овогодишње Конференције је “Уметности и границе”.

 

Анализом европског друштвеног контекста и заједничких искустава, учесници ће покушати да, између осталог, дају одговоре на питања: Да ли би управо дух креативности и уметности могао бити позитиван одговор на искушења која собом носе географске, идеолошке, класне или етничке границе? Да ли је зона артистичке глобалне блискости она сигурна зона у којој се најбоље и најнеометаније развијају сви потенцијали људскости, далеко изван зоне неспоразума, у сигурној зони која неутралише границе које постоје или које смо сами поставили једни између других?Да ли искуство о граници, како пише италијански теоретичар Пјеро Занини, увек полази од наше унутрашњости?

 

У настојању да одговоримо на ова питања, позвали смо 12 еминентних научника који се баве питањима културног идентитета, историјом књижевности, теоријом књижевности и уметности, компаративним студијама, дакле, писце, теоретичаре, социологе, преводиоце и културологе из Словачке, Румуније, Мађарске и Србије.

 

Скупу ће се обратити др Смиљана Влајић, директор Културног центра Војводине „Милош Црњански“, др Александра Ђурић Боснић, координатор за истраживања културног развитка и Мирослав Кевежди, докторанд, истраживач културног развитка.

Радни део конференције организован је у три сесије. Прву ће модерирати др Марија Ненадић Журка, другу мр Зденка Валент Белић, а трећу др Александра Ђурић Боснић.

Професори из Румуније ће током прве сесије изложити своје радове на ову тему: проф. др хабил. Јоана Коста “Границе Европе у 15. веку: Георг Цаптивус Септемцастренсис”; др Бјанка Бурца-Чернат “Исток наспрам Запада – границе, карте, књижевни путеви”; др Паул Чернат “Појам границе и тхе финал фронтиер у роману Жена у црвеном Мирче Неделчуа, Адријане Бабец и Мирче Михајеша”; др Марија Ненадић Журка “Кад „ја“ (ни)је „други“ или границе које (не) треба рушити”.

У другој сесији ће своје радове изложити професори из Словачке: проф. др Петер Ми-халович “Граница: погледи, наративи”; др Милина Склабински “Словачки композитори Вилијам Фигуш Бистри и Микулаш Шнајдер Трнавски и њихово умет-ничко деловање у Војводини”; доц. др Михал Бабјак “Граница, лимес, зид”; мр. Зденка Валент Белић “Милица – жртва нестабилности граница”.

Др Сербхорват Ђерђ из Центра за друштвене науке Института за истраживање мањина у Будимпешти, изложиће свој рад на тему “Граница и транснационализам: граничари и прелазници” на почетку треће сесије која почиње у 15 часова, а затим ће др и др ум. Агота Виткаи Кучера говорити на тему “Неговање културног идентитета кроз различитости у музичко-сценским уметностима”; тема др Драгане В. Тодоресков је “Идентитет жртве у прози Фриде Филиповић – виктимизација и памћење”, а Татјана Гердец Мрђа ће говорити на тему “Интеркултуралност у настави џез музике”.

 

Научни радови изложени на међународној конференцији “Културе, идентитети, књижевности” биће објављени у часопису “Интеркултуралност” Културног центра Војводине „Милош Црњански”.