Предлог нацрта стратешког плана за Културни центар Војводине

Културни центар Војводине „Милош Црњански“ активно учествује у „Пројекту 33“ и у сарадњи са менторком др Миленом Шешић Драгићевић, ради на изради Стратешког плана институције. Јуче је у Културном центру Војводине одржан састанак запослених са менторком на којем се разрађивао Предлог нацрта стратешког плана за Културни центар Војводине „Милош Црњански“ који су у првој фази израдиле Биљана Мицков, сарадник за унапређење делатности установе културе у оквиру опште, развојне и галеријске делатности и Александра Ђурић Боснић, координатор за истраживања културног развитка.

Др Милена Шешић Драгићевић редовни је професор Менаџмента у култури и Теорије масовних медија Факултета драмских уметности у Београду и руководилац УНЕСКО катедре за културну политику и менаџмент Универзитета уметности у Београду. Овом области бави се више од 20 година, а оно што је њена експертиза је управо Стратешко планирање. Њена књига „Менаџмент уметности у турбулентним околностима“ коју је објавила издавачка кућа „Цлио“ јесте практично упутство за израду стратешке анализе и израде стратешког плана.

-Неколико ствари је изузетно корисно када су стратешки планови у питању: омогућују да се у процесу доношења стратешког плана активира сваки запослени, у сам план се уграђују мишљења, разумевања и у неком смислу чак и амбиције и жеље запослених ако су оне, наравно, у складу са општом мисијом и визијом установе јер, само човек који се препознаје у стратешком плану своје институције може да буде делотворан и може да оствари свој максимум. Поред мотивације, сатисфакције и квалитета организационе културе, један од најважнијих разлога за израду стратешког плана је обавеза остваривања јавног интереса у култури. Стратешким планом се показује на који сегмент јавног интереса у култури ми усмеравамо нашу делатност што је, наравно, изузетно важно, а трећи разлог је што добро стратешко планирање подразумева и могућност развоја кадрова што је, такође, један од предуслова за осећање задовољства припадности једној организацији. Стратешко планирање је изузетно битно чак и када смо свесни одређених препрека за његово спровођење јер оно свакако омогућава  дугорочно планско остваривање циљева који се зацртају, истакла је Шешић Драгићевић.

Након трочасовног рада на анализи Предлога нацрта стратешког плана за Културни центар Војводине „Милош Црњански“, у наредном периоду ће сви запослени узети учешћа у детаљној доради истог, као и у формулисању визије и мисије институције.

Пратећи Стратегију развоја културе града Новог Сада 2016-2026, “Пројекат 33 – Јачање капацитета установа културе у Новом Саду за стратешко планирање” има за циљ да пружи професионалну едукацију и подршку запосленима у установама културе у Новом Саду за партиципативну и колаборативну израду стратешких планова својих установа и тиме допринесе већој партиципативности и већем учешћу грађана и грађанки у јавном културном животу.

Програм представља комбинацију едукативних и менторских садржаја које Унеско катедра Универзитета уметности ставља на располагање у виду савремене литературе, вежби, аналитичких алата, примера добре праксе и образаца за стратешко планирање у култури и уметности.