VASA PAVKOVIĆ: NEOČEKIVANI  PESNICI

„U ovoj knjizi autor je pokušao da čitaocima ponudi mozaičku sliku likova i stvaralaštva četvoro važnih vojvođanskih i srpskih pesnika: Judite Šalgo, Vujice Rešin Tucića, Vojislava Despotova i Petru Krdua. Visoki značaj umetničke aktivnosti to četvoro pesnika u Vojvodini, Srbiji i svojevremeno Jugoslaviji, skoro da je nemoguće odrediti- a većina gubitaka koji je njihovim smrtima zadesio srpski jezik i kulturu, vidljiv je svakog dana u višestrukosti svojih jasnih uticaja. Ova knjiga je zamišljena kao hibridni kritički projekat, pre svega ima za cilj skretanje pažnje mladih pesnika, pisaca i intelektualaca na bitan deo naše neposredne, najbolje tradicije i njenu mnogostruku podsticajnost. Mozaik tekstova koji je tako načinjen, deo je složene slike postmodernih umetničkih kretanja koja su u velikoj meri obeležila poslednje dve decenije 20.veka i prvu deceniju ovog novog, 21.veka..“

(Iz autorovog predgovora)

Tvrd povez, 166 strana, cena: 600.00dinara

MARKET DISTRIBUCIJA

OTO TOLNAI: “STUDIJE O KARFIOLU”
Ovo izuzetno delo, u prevodu s mađarskog na srpski jezik Arpada Vicka, Zavod za kulturu Vojvodine objavio je u novopokrenutoj ediciji “Crveni čot” koja će, kako joj i ime kaže, ubuduće biti namenjena objavljivanju i promociji vrhunskih književnih ostvarenja najpoznatijih autora iz Vojvodine. Oto TOLNAI (Tonai Ottó, Kanjiža, 1940). Pesnik, prozaista, esejista, dramski pisac, urednik, književni prevodilac.

Studirao mađarski jezik i književnost u Novom Sadu i filozofiju u Zagrebu. Pokretač (1961) i glavni urednik književnog podlistka Symposion i, potom (1965), časopisa Új Symposion. Osuđen uslovno (1972) kao odgovorni urednik, zbog objavljivanja tekstova koji su inkriminisani kao neprijateljska propaganda. Urednik literarnih emisija i likovni kritičar u redakciji programa Radio Novog Sada na mađarskom jeziku do penzionisanja, 1994. godine. Poslednji (poluizabrani) predsednik (1990) Saveza književnika Jugoslavije. Pokretač (1992) časopisa Ex Symposion u Vespremu (Mađarska).

Priređivač: Arpad Vicko

Tvrdi povez, 309 strana, cena: 700 dinara

MARKET DISTRIBUCIJA