ДОКУМЕНТА

Финансијски план за 2018. годину

Финансијски план за 2018. годину

Програм рада за 2018. годину

Програм рада за 2018. годину

План јавних набавки за 2018. годину

Измена и допуна плана јавних набавки за 2018. годину

План јавних набавки за 2018. годину

Завршни рачун ЗКВ 2017

Завршни рачун ЗКВ 2017

ЛОГО - Завод за културу Војводине

ЛОГО – Завод за културу Војводине

Правилник о унутрашњем узбуњивачу

Правилник о унутрашњем узбуњивачу

Правилник о близем уређивању поступка јавне набавке ЗКВ

Правилник о близем уређивању поступка јавне набавке ЗКВ

Финансијски план ЗКВ 2016

Финансијски план ЗКВ 2016


Финансијски план ЗКВ 2017

Финансијски план ЗКВ 2017

Завршни рачун ЗКВ 2016

Завршни рачун ЗКВ 2016

План јавних набавки за 2017. годину

План јавних набавки за 2017. годину