ДОКУМЕНТА

Измене и допуне финансијског плана за 2020. годину

Измене и допуне финансијског плана за 2020. годину

Финансијски план за 2020. годину

Финансијски план за 2020. годину

Завршни рачун КЦВ "Милош Црњански" за 2019. годину

Обавештење о обради података о личности

Обавештење о обради података о личности можете преузети на линку испод

Одлука о лицу за заштиту података

Одлуку о лицу за заштиту података можете преузети на линку испод

Финансијски план за 2019. годину

Финансијски план КЦВ ”Милош Црњански” за 2019. годину

Завршни рачун КЦВ "Милош Црњански" 2018

Завршни рачун КЦВ “Милош Црњански” 2018

Финансијски план за 2018. годину

Финансијски план за 2018. годину

Програм рада за 2018. годину

Програм рада за 2018. годину

План јавних набавки за 2018. годину

Измена и допуна плана јавних набавки за 2018. годину

План јавних набавки за 2018. годину

Завршни рачун КЦВ "Милош Црњански" 2017

Завршни рачун КЦВ “Милош Црњански” 2017

Правилник о унутрашњем узбуњивачу

Правилник о унутрашњем узбуњивачу

Правилник о близем уређивању поступка јавне набавке КЦВ "Милош Црњански"

Правилник о близем уређивању поступка јавне набавке КЦВ “Милош Црњански”

Финансијски план КЦВ "Милош Црњански" 2016

Финансијски план КЦВ “Милош Црњански” 2016


Финансијски план КЦВ "Милош Црњански" 2017

Финансијски план КЦВ “Милош Црњански” 2017

Завршни рачун КЦВ "Милош Црњански" 2016

Завршни рачун КЦВ “Милош Црњански” 2016

План јавних набавки за 2017. годину

План јавних набавки за 2017. годину

ЛОГО - Завод за културу Војводине

ЛОГО – Завод за културу Војводине