ГОДИШЊЕ НАГРАДЕ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ВОЈВОДИНЕ „МИЛОШ ЦРЊАНСКИ“

Културни центар Војводине „Милош Црњански“ додељује годишње награде у циљу указивања и афирмисања истинских вредности, као и стваралачких резултата у култури и уметности. Од 2017. године, ову награду добијају појединци за остварене резултате у текућој години. У оквиру својих Годишњих награда, Културни центар Војводине додељује награде:

  • Искре културе – за савремено стваралаштво младом аутору/ауторки до 35 година из свих области културног стваралаштва;
  • Медаља културе за мултикултуралност и интеркултуралност која се додељује у области очувања и развијања вишејезичности и културне баштине националних заједница које живе на територији АП Војводине и доприносе међусобном уважавању и бољем упознавању различитих култура у Покрајини;
  • Медаља културе за очување културног наслеђа која се додељује појединцу за допринос у истраживању, коришћењу и заштити духовне и материјалне културне баштине у АП Војводини;
  • Медаља културе за животно дело тј. за укупно стваралаштво/рад која се додељује појединцу за дугогодишње континуирано уметничко стваралаштво.

Годишње награде Културног центра Војводине су најрепрезентативније награде које се у АП Војводини додељују у области уметности, а досадашњи добитници су им током протеклих година учврстили кредибилитет. О добитницима награда по појединачним категоријама одлучују чланови комисија за доделу Годишњих награда у складу са Правилником о додели Годишњих награда.

Ближа мерила и критеријуми утврђени су посебним Правилником о додели Годишњих награда, а оне се лауреатима додељују у децембру месецу текуће године на посебној свечаности коју Културни центар Војводине организује у Холу Владе АП Војводине.

 Руководилац пројекта:

Милица Разуменић, организатор културних активности; сарадници на пројекту:Гордана Драганић Нонин, сарадник за унапређење делатности установа културе иЈована Радукин,организатор културних активности у области музичког, музичко-сценског и мултимедијалног стваралаштва.

Добитници Годишњих награда:

 * Од 2011. године се награда додељује у 4 категорије (за претходну годину)

  1. Добитници награда за 2010.

 

Медаља културе за мултикултуралност и интеркултуралност: ВИЦКО АРПАД

Медаља културе за очување културног наслеђа: ДР БРАНКА КУЛИЋ

Медаља културе за укупно стваралаштво: Академик ЈУЛИЈАН ТАМАШ

Искре културе за савремено стваралаштво: Мр РАТИМИР МАРТИНОВИЋ

 

  1. Добитници награда за 2011.

 

Медаља културе за мултикултуралност и интеркултуралност: ГОРДАНА ДРАГАНИЋ НОНИН

Медаља културе за очување културног наслеђа: РАДМИЛА ГИКИЋ ПЕТРОВИЋ

Медаља културе за укупно стваралаштво: проф. др СВЕНКА САВИЋ

Искре културе за савремено стваралаштво: БОРИС ЛИЈЕШЕВИЋ

 

  1. Добитници награда за 2012.

 

Медаља културе за мултикултуралност и интеркултуралност: проф. др ЛАЈОШ ГЕНЦ

Медаља културе за очување културног наслеђа: проф. др НИКОЛА ГРДИНИЋ

Медаља културе за укупно стваралаштво: МИРА БАЊАЦ

Искре културе за савремено стваралаштво: АРОН БАЛАЖ

 

  1. Добитници награда за 2013.

 

Медаља културе за мултикултуралност и интеркултуралност: мр ЉУБИЦА РИСТОВСКИ

Медаља културе за очување културног наслеђа: ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ

Медаља културе за укупно стваралаштво: проф. мр СЛОБОДАН КНЕЖЕВИЋ АБИ

Искре културе за савремено стваралаштво: КЛАВИРСКИ ДУО ИНГМАР

 

  1. Добитници награда за 2014.

 

Медаља културе за мултикултуралност и интеркултуралност: СРЂАН В. ТЕШИН

Медаља културе за очување културног наслеђа: БРАТИСЛАВА ИДВОРЕАН-СТЕФАНОВИЋ

Медаља културе за укупно стваралаштво: СЛОБОДАН ТИШМА

Искре културе за савремено стваралаштво: ЈЕЛЕНА СРЕДАНОВИЋ

 

  1. Добитници награда за 2015.

 

Медаља културе за мултикултуралност и интеркултуралност: БРАНИСЛАВ ГРУБАЧКИ

Медаља културе за очување културног наслеђа: ХОР ЈЕВРЕЈСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ САД „ХАШИРА“

Медаља културе за укупно стваралаштво: ЛАСЛО ВЕГЕЛ

Искре културе за савремено стваралаштво: АНДРЕА ПАЛАШТИ

 

 

*Од 2017. године, по новом правилнику – награде се додељују у истим категоријама у децембру за текућу годину

 

Добитници награда за2017.

 

Медаља културе за мултикултуралност и интеркултуралност: МИРОСЛАВ БЕНКА 

Медаља културе за очување културног наслеђа: ДрДРАГО ЊЕГОВАН 

Медаља културе за укупно стваралаштво: БОШКО ШЕВО  

Искре културе за савремено стваралаштво: РОБЕРТ ЛАКАТОШ   

 

Добитници наградаза2018.

Медаља културе за мултикултуралност и интеркултуралност: ВАЛЕНТИН ВЕНЦЕЛ

Медаља културе за очување културног наслеђа: СЛАВИЦА ВУЈОВИЋ

Медаља културе за укупно стваралаштво: СЕЛИМИР РАДУЛОВИЋ

Искре културе за савремено стваралаштво: АНА ЂУРИЋ