ИНФО КОНТАКТИ

Мр Смиљана Влајић

Директор

direktor@zkv.rs

КОНТАКТ

Завод за културу Војводине
Војводе Путника 2
21000 Нови Сад, Србија
Телефон: 021.47.54.128

zkv@zkv.rs

Општи и заједнички послови

Нина Урукало

Секретар

sekretar@zkv.rs

Олгица Кравић

Благајник/ликвидатор

blagajna@zkv.rs

Душанка Пантелић

Административни помоћник/курир

operater@zkv.rs

Јадранка Родић

Шеф финансија/рачуноводства

finansije@zkv.rs

Моника Белић

Технички секретар

office@zkv.rs

Стручни програмски сарадници у Заводу

Др Александра Ђурић Боснић

Виши стручни сарадник за научна истраживања и развој

razvoj@zkv.rs  и interkulturalnost@zkv.rs

Драган Илић

Виши стручни сарадник за међународну сарадњу

dragan@zkv.rs

Светозар Нешић

Стручни сарадник за музичко стваралаштво

sveta@zkv.rs

Биљана Мицков

Уредник програма у области креативних индустрија и развојних политика у култури

biljana@zkv.rs

Мирко Себић

Уредник часописа „Нова мисао“

novamisao@zkv.rs

Слободанка Важић

Стручни сарадник за документације и комуникације

indok@zkv.rs

Мирослав Кевежди

Стручни сарадник за сарадњу са невладиним организацијама

nevladine@zkv.rs

Теодора Зрнић

Лектор и коректор

lektor@zkv.rs

Гордана Драганић Нонин

Уредник говорног програма и односи с јавношћу

pr@zkv.rs

Милица Разуменић

Продуцент културних активности

produkcija@zkv.rs