ИНФО КОНТАКТИ

Др Смиљана Влајић

Директор

direktor@zkv.rs

КОНТАКТ

Културни центар Војводине “Милош Црњански”
Војводе Путника 2
21 101 Нови Сад, Србија
Телефон: 021.47.54.128

zkv@zkv.rs

Општи и заједнички послови

Нина Урукало

Секретар

sekretar@zkv.rs

Олгица Кравић

Благајник

blagajna@zkv.rs

Душанка Пантелић

Кафе куварица

operater@zkv.rs

Нина Урукало

Лице за заштиту података

zpl@zkv.rs

Јадранка Родић

Шеф финансија/рачуноводства

finansije@zkv.rs

Моника Белић

Референт за правне, административне и кадровске послове

office@zkv.rs

Стручни програмски сарадници у установи

Др Александра Ђурић Боснић

Координатор за истраживања културног развитка

razvoj@zkv.rs  и interkulturalnost@zkv.rs

Драган Илић

Сарадник за унапређење делатности установе културе у области општих и међународних послова

dragan@zkv.rs

Светозар Нешић

Координатор организације програма у области музичког, музичко – сценског и мултимедијалног стваралаштва

sveta@zkv.rs

Биљана Мицков

Сарадник за унапређење делатности установе културе у оквиру опште, развојне и галеријске делатности

biljana@zkv.rs

Мирко Себић

Уредник за издавачку делатност

novamisao@zkv.rs

Слободанка Важић

Сарадник за издавачку делатност

indok@zkv.rs

Мирослав Кевежди

Истраживач културног развитка

nevladine@zkv.rs

Јована Вучић

Организатор културних активности у области музичког, музичко – сценског и мултимедијалног стваралаштва

jovana@zkv.rs

Гордана Драганић Нонин

Сарадник за унапређење делатности установе културе

pr@zkv.rs

Милица Разуменић

Организатор културних активности

produkcija@zkv.rs