Dr BISERKA KOMNENIĆ, Dr BOGDAN JANJUŠEVIĆ: UPRAVLJANJE RESURSIMA GRADITELJSKE BAŠTINE, PRIRUČNIK ZA LOKALNE SAMOUPRAVE

U okviru projekta Novi kreativni prostori, pred nama je drugo izdanje kao rezultat njegove druge faze, sa ciljem da pomogne saznanjima i predočenim informacijama lokalnim samoupravama da na održiv način upravljaju resursima svoje graditeljske baštine, odnosno da na najbolji način konzerviraju, revitalizuju, razviju i promovišu svoje objekte graditeljske baštine i time ih stave u funkciju kulturno-ekonomskog razvoja  svoje zajednice. Izradi priručnika prethodilo je istraživanje sadržaja sličnih priručnika u drugim zemljama, odnosno zemljama zapadne Evrope I Severne Amerike, koji su za neke delove sadržaja ovog priručnika poslužili kao primer,dok je sam priručnik i njegov sadržaj urađen u skladu sa specifičnostima i potrebama lokalnih samouprava AP Vojvodine. (Iz predgovora autora publikacije). 

Mek povez, 63 strane

MARKET DISTRIBUCIJA

Prof.dr Žolt Lazar, prof.dr Dušan Marinković, doc.dr Valentina okolovska:
“KULTURNE POTREBE GRAĐANA VOJVODINE”
predstavlja istraživanje koje je u okviru projekta Zavoda za kulturu Vojvodine realizovao istraživački tim Odseka za sociologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu tokom decembra 2012. godine. Empirijski su istraženi načini provođenja slobodnog vremena, posećenost kulturnih institucija, zainteresovanost građana za kulturne programe i manifestacije, sklonost ka određenim vrstama umetnosti, neke karakteristike čitalačke publike u Vojvodini, kao i procene kvaliteta kulturno umetničke ponude i zastupljenosti kulturnih sadržaja u pokrajini. Urednica: Aleksandra Đurić-Bosnić

Mek povez, 60 strana, CD

MARKET DISTRIBUCIJA

Mek povez , 143 strane, cena: 500 dinara

CD, cena: 250,00 dinara

Arh. V. Dević, Dr Biserka Komnenić, Mr Hristina Mikić
“NOVI KREATIVNI PROSTORI”
Kao završna faza istoimenog projekta Zavoda za kulturu Vojvodine, ova knjiga donosi rezultate istraživanja, analize i izbora objekata van funkcije najpodesnijih za to da budu revitalizovani i ponovo upotrebljeni, da bi poslužili razvoju potencijala kreativnih industrija. Uz detaljno predstavljanje i analizu 47 objekata u 17 gradova i opština Vojvodine, objavljeni su i prilozi stručnjaka posvećeni ekonomskoj valorizaciji i njenom značaju u oblasti revitalizacije objekata kulturnog nasleđa, razmatranju date problematike iz sfere primene novih kulturnih politika u Evropi i svetu itd. Urednik: Vladimir Kopicl

MARKET DISTRIBUCIJA

Nicholas Thoburn: “Anti-knjiga: Materijalni tekst i političko izdavaštvo”
“Ovo nije knjiga protiv knjige…”, rečenica je kojom započinje Anti-knjiga. Radije, u ovom delu anti-knjiga se posmatra kao politička figura, komunistička perspektiva medijskih formi teksta. Po autoru, anti-knjiga je delo pisanja i izdavaštva koje kritički ispituje svoju medijsku formu – samorefleksivni tekstualni rad – čija refleksivnost nije ograničena na diskurzivno polje.

Meki povez, 268 strana

MARKET DISTRIBUCIJA

Nicholas Thoburn: “Anti-knjiga: Materijalni tekst i političko izdavaštvo”
Prilog uz knjigu – 26 fotografija.

MARKET DISTRIBUCIJA

Nicholas Thoburn: “Anti-knjiga: Materijalni tekst i političko izdavaštvo”
Prilog uz knjigu – spisak tekstova, bez poveza, 63 strane.

MARKET DISTRIBUCIJA