ČASOPIS INTERKULTURALNOST br. 17

Časopis za podsticanje i afirmaciju interkulturalne komunikacije, 22,5×28, 164str.

SADRŽAJ:

Uvodnik glavne urednice Aleksandre Đurić-Bosnić „Kulture i granice – u međuprostoru definicija“.

Interkulturalna istraživanja:

Ladislav Lenovski „Kultura, identitet i kulturni identitet“; Boško Tomašević : „Pojam diskursa, analiza diskursa i teorija diskursa u okvirima nauke o književnosti i teorije književnosti“; Bianka Burca-Černat: „Svetska republika književnosti iz ugla jugoistočne Evrope“; Andrea Ratković: „Interkulturalnost i nemoć instrumentalizovanih medija“; Iskra Vuksanović: „Ka kulturi pamćenja u knjizi „Rom k’o grom“ Hedine Tahirović Sijerčić: Radio Sarajevo; Maša N. Vujnović: „Mail-art (Poštanska umetnost) i današnjica“.

Viđenja:

Dušan I. Bjelić: RACE AS „Weapon of war“ on the Salonika front (1915-1918); Olga Zirojević: Denme (Donme); Dragana V. Todoreskov: Junakinje moderne srpske ženske proze- geografija identiteta; Svetlana Gradinac: Političko besedništvo Laze Kostića; Jean-Michel Tobelem: Umetnost i kultura: finansijski teret ili izlaz iz krize; Danilo Vuksanović: U potrazi za merom umetničkog dela.

Dijalozi:

Žilnik- Pola veka filmskog stvaralaštva (sa Želimirom Žilnikom razgovarala Bojana Karavidić).

Koordinate:

Juliana Sokola: Dve žene – jedna strast – dva životna puta; Aleksej Kišjuhas: Amater kao stranac.

МАРКЕТ ДИСТРИБУЦИЈА

КУЛТУРНА ТРАНСФОРМАЦИЈА ГРАДА

Публикација

Културна транформација града је зборник радова о култури, у ширем али урбаном смислу, као могућем и пожељном образовном мотору развоја или позитивне трансформације данашњег града и грађанства. Публикација представља истовремено приручник, стратегије, савремене начине мишљења и праксе у култури као и разјашњење појмова и пруступа у савременој уметности. Прилози аутора надовезују се на уводни текст који се бави начинима вредновања културе у глобалном граду, допуњавајући  и разјашњавајући из области као што су урбанизам и наслеђе, савремена уметност, дигитализација или нове културне политике, као и проблематизујући појмове као што су креативност и заједница. Корисно и читљиво штиво како за управљаче културним средствима и градске стратеге из развојних области, као и за уметнике, љубитеље уметности и културну публику која жели да се развија или да то постане. Поред домаћих аутора и Новог Сада у повременом фокусу, књига је обогаћена и интернационалним експертским искуством. Неки од аутора су и: Џон Холден, Дарко Полић, Јован Чекић, Ивана Јовановић Арсић, Хасан Бакши, Естеве Карамес, Драган Илић и др.

Уредници: Биљана Мицков и Драган Илић

2015, меки повез, 14џ 22,5, 140стр, цена: 300.00 динара

МАРКЕТ ДИСТРИБУЦИЈА

Зборник НАЦИОНАЛНИ САВЕТИ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА И КУЛТУРА 2 представља наставак успешне сарадње Завода за културу Војводине и Покрајинског омбудсмана којим се читалачкој јавности дају на увид текстови посвећени актуелним питањима везаним за политички и правни положај националних савета националних мањина, уз текстове који су посвећени значајним моментима у функционисању мањинских културних система.

У зборнику радове потписују петнаест аутора: др Алпар Лошонц, др Душко Радосављевић, др Дубравка Валић, др Катинка Беретка, др Весна Марјановић, др Свенка Савић, др Зоран Таировић, др Јанко Рамач, мр Вероника Митро, мр Снежана Илић, мгр.арт. Милина Склабински, Ненад Ђурђевић, Ксенија Марковић, Нина Јанић и Јелена Перковић.

Радови у овом зборнику могу бити интересантни свим оним актерима који се, неовисно о етничкој припадности, баве питањем националних мањина, културе, културних права и функционисањем културних и мањинских система. У том смислу, овај зборник би могао представљати и подстицајан увод за дебату о културним политикама, њиховим циљевима, институционалној инфраструктури и оствареним резултатима. Зборник су уредили др Душко Радосављевић, Мирослав Кевежди и Ева Вукашиновић.

2015, меки повез, 23,5 џ 16,5, 248 страна, цена: 300.00 динара

ИСБН 978-86-85083-99-0

МАРКЕТ ДИСТРИБУЦИЈА

Зборник је састављен од радова излагача на симпозијумима у оквиру 37.и 38. Манифестације Књижевни сусрет Милици у походе. Текстови, које потписују Михајло Пантић, Љиљана Пешикан Љуштановић, Дубравка Ђурић, Владислава Гордић Петковић, Славица Гароња Радованац, Васа Павковић, Лидија Делић, Драгана Тодоресков и Кристина Стевановић (у коауторству), Зоран Ђерић, Маја Рогач и Силвиа Дражић, баве се жанском прозном продукцијом XX И XXИ века. Почев од Фриде Филиповић, која је књигу Приче о жени објавила још 1937., интерпретирана је и проза Милке Жицине, Бобе Благојевић, Јудите Шалго, Светлане Велмар-Јанковић, Милице Мићић Димовске, Љиљане Ђурђић, Мирјане Новаковић, Љубице Арсић, Јелене Ленголд, али и комерцијалних ауторки као што је Љиљана Хабјановић Ђуровић. Притом, ауторке и аутори користили су различите теоријске приступе питањима женске прозе-од панорамског прегледа савремене продукције, преко питања родног, националног, класног, социјалног и других видова идентитета списатељки и њихових јунакиња, па све до проблемских текстова у којима се дискутује о манипулацији читалачком публиком. (Приредила Драгана Тодоресков).

цена: 400.00дин

Мек повез, 16,5 џ 23 цм, 134 стр.

ИСБН 978-86-85083-93-8

МАРКЕТ ДИСТРИБУЦИЈА

“ЕВРОПА: сталне и несталне границе”

…Међународна конференција Европа: сталне и несталне границе одржана је 21. и 22. маја 2014.године у Новом Саду у организацији Завода за културу Војводине, Српског ПЕН центра и Филозофског факултета у Новом Саду. Учесници међународне конференције Европа: сталне и несталне границе били су познати писци, књижевни критичари, есејисти и теоретичари из Средње и Источне Европе: Драго Јанчар из Љубљане, Марко Сосич из Трста, Срећко Хорват из Загреба, Ђерђ Сербхорват из Будимпеште, Вида Огњеновић, Александар Гаталица и Гојко Божовић из Београда, Ласло Вегел, Слободан Тишма и Павле Секеруш из Новог Сада. Током дводневног скупа учесници су, настојећи да нека од најважнијих искустава савременог европског човека сагледају из новог угла, разматрали питања о новим и старим европским границама, о разлозима због којих једне границе нестају док се друге границе појављују, макар у културолошким предрасудама или границама економских тржишта…
Уредници: В. Копицл, Г. Божовић
Тврди повез, 107 страна, цена: 400 дин

МАРКЕТ ДИСТРИБУЦИЈА

“НАЦИОНАЛНИ САВЕТИ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА И КУЛТУРА”

У години у којој ће се одржати трећи по реду избори за националне савете националних мањина и у којој је Уставни суд поједине одредбе Закона о националним саветима националних мањина прогласио неуставним, Завод за културу Војводине се, у сарадњи са Покрајинским омбудсманом, читалачкој јавности представио зборником “Национални савети националних мањина и култура”. У зборнику су заступљени радови петнаест аутора, чија је аналитичка пажња фокусирана на државну политику Србије, мултикултуралне аспекте Устава, политичку представљеност националних мањина, политизацију националних савета, колективна права, проблеме националних савета малобројних националних мањина, деловању националних савета на подручју културе, културних пракси и система, те пракси Покрајинског омбудсмана у области заштите националних мањина. Радови у овом зборнику могу бити интересантни свима који се, неовисно о етничкој припадности, баве питањем културе, културних права и функционисањем културних система. У том смислу, овај зборник би могао представљати и подстицајан увод за дебату о културним политикама, њиховим циљевима, институционалној инфраструктури и оствареним резултатима.
Уредник: Мирослав Кевежди
Мек повез, 257 страна, цена: 500 динара

МАРКЕТ ДИСТРИБУЦИЈА

“ФАКУЛТЕТ ЗА ДЕ-ПРОГРАМИРАЊЕ ЗАСТАРЕЛОСТИ, ДОБРОДОШЛИ!”
Зборник текстова са (анти-) конференције одржане 27&28. фебруара 2014. године у Омладинском центру ЦК13 у Новом Саду, у продукцији и организацији куда.орг.

Садржај зборника:
Буд’ и ти љевичарски активиста!, Део 2: Љевичарске конференције и летње школе, Група за оргонску терапију комунизмом
“Sitting In”, Од аутодидактизма до подизања несвесног, Хоњард Слатер
Лондонски Антиуниверзитет – Увод у деинституционализацију, Јакоб Јакобсен
Случај осујећеног (докторског) рада, Николета Марковић
Место компетенције, Петар Атанацковић
Диетзгенов монизам улази у двадесети век, Фабиан Томпсетт
Учинити да се нешто догоди – Комуницирање са невидљивим, Каспер Опструп
Анти-историцизам анти-/-слободног универзитета, Бранка Ћурчић
Закуска у фебруару, 1971/2014, Зоран Гајић

Меки повез, 149 + 149 страна на енглеском, цена: 400 динара

МАРКЕТ ДИСТРИБУЦИЈА

“АУТОНОМИЈЕ”

Заснивајући се на истраживању проблематике аутономија (машинске, алгоритамске) у различитим савременим онтологијама и екологијама, публикација Аутономије представља преглед недавних истраживања у области која би се могла назвати онтологијом технологизованих екосистема. Поред тога што путем различитих стручних есеја уводи у тренутна дешавања технизоване околине, пропитујући (не)могућности аутономије и основне дихотомије, публикација Аутономије окупља погледе и испитивања више локалних и светских уметника. Као део пројекта Техно Екологије публикација Аутономије остварује спој технолошког и уметничког истраживања чиме истиче једну од главних идеја пројекта.
Уредници: Кристијан Лукић, Сунчица Пасуљевић Кандић
Мек повез, 166 страна, цена: 400 динара

МАРКЕТ ДИСТРИБУЦИЈА