„Даје се на знање – Јављено! Добошарска служба у Војводни“

Књига Љубице Будаћ „Даје се на знање – Јављено! Добошарска служба у Војводни“, заједничко је издање Архива Војводине и Културног центра Војводине „Милош Црњански“. Књига је објављена у едицији „Документи“ и представља историјски преглед настанка и развоја добошарске службе у Војводини од 18. до 20. века, о добошарима у Србији, као и о њиховом раду у југословенској држави. Изузетна вредност ове књиге је и у томе да ауторка Љубица Будаћ проучава и тему добошара у књижевности, као и сећања на добошаре, а посебно је интересантан део где су објављене одабране наредбе из Добошарске књиге заповести општине Старчево (1918-1924).

МАРКЕТ ДИСТРИБУЦИЈА