СПОМЕНИЦА ПРИСАЈЕДИЊЕЊА 1918-2018, круна вековне борбе за ослобођење и уједињење, Приређивач и главни и одговорни уредник  Ђорђе Вукмировић, 2019, тврди повез, 32,5х25, 346стр.

Пред вама је књига чији наслов „Споменица присаједињења 1918-2018. Круна вековне борбе за ослобођење и уједињење“ говори практично све о њеном садржају. Ипак мислим да у њеном уводу, односу на њеном почетку, треба додати још неку реч о најважнијим у мноштву разлога да она буде објављена. Први разлог је разуме се, огроман историјски значај догађаја чија стогодишњица је обележена 2018. године. Из било ког угла да се анализира, за простор данашње Војводине – али и шире од тог простора – нема важнијих одлука од оних које су донете управо 25.новембра 1918.године,на великој народној скупштини у Новом Саду. Други, можда и важнији разлог јесте – варљивост сећања. Заправо од далеке 1938. године – а од тада је минуло више од осам деценија! У јавном а посебно институционалном оквиру , Велике народне скупштине као да није ни било. Зато 2018. године није било важно само на одговарајући начин обележити век присаједињења, него то урадити у институцијама Војводине које не би ни постојале да није било наших славних предака и њиховог прегнућа. Бесмртни Светозар Милетић и Јаша Томић представљају и данас узоре за време које је пред нама. Њима и њиховом делу је посвећена ова књига.( Из текста Игора Мировића, председника одбора за обележавање стогодишњице присаједињења Војводине Краљевини Србији и председник Покрајинске владе).

МАРКЕТ ДИСТРИБУЦИЈА

“THE CULTURAL HERITAGE OF VOJVODINA”

Претходно издање “Културног наслеђе Војводине” на српском језику објавили су Покрајински Завод за заштиту споменика културе и Завод за културу Војводине 2008. године, а ово обновљено и приређено на енглеском доноси ауторске текстове проф. др Нађе Куртовић-Фолић, др Предрага Медовића, др Бранке Кулић и мр Мирјане Ђекић, фотографије Шандора и Жолт Лукача, Ивана Калнака и Недељка Марковића, док се за цртеже и укупан дизајн монографије постарао Јавор Рашајски. У питању је “прегледна монографија која кроз више од 140 тематских јединица из различитих визура сагледава богато културно наслеђе, идентитет и културне слојеве Војводине”, вредан резултат настојања да се кроз прилоге реномираних научника, специјализованих за различите области, на читљив начин, представе сведочанства о животу и културним добрима на тлу Војводине од древних времена праисторије до доба у коме живимо. То је такође и јединствено сведочанство о вековном преплету култура и специфичном богатству слојевитости наслеђа у једном изразито мултинационалном и мултиконфесионалном амбијенту какав је овдашњи. Захваљујући подршци Секретаријата за културу и јавно информисање АПВ , књига садржи 360 страна великог формата са више стотина колор фотографија репрезентативних објеката, књига, слика, рукописа, уметничких дела итд. У посебном прилогу дат је списак свих проглашених непокретних културних добара од изузетног и великог значаја на територији Војводине, као и изузетних просторно-културних историјских целина и археолошких налазишта. Ако кажемо да се њихов број изражава у стотинама – готово да ништа није потребно додати.

Тврди повез, 367 страна, 2000 динара
ЦД, цена: 250 динара

МАРКЕТ ДИСТРИБУЦИЈА

MP_art_INTIMATE

Изврсно опремљена књига, уједно добар пример како  савремену уметност можемо представити као неспорно битан аспекат културе Војводине. На200 страна великог формата, уз пратеће критичке студије Сање Којић Младенов и Саве Степанова те стотинак репрезентативних фотографија пођеднако еминентних аутора приказан је развојни пут познатог уметничког  пара у домену перформанса и визуелних медија, од њихових првих акција до најновије продукције. У контексту уметничких парова, Предраг Шиђанин И Маја Буџаров попут Марине Абрамовић и Улаја, Раше Тодосијевића И Маринеле Кожељ, чија су деловања у савременој уметности региона И света запамћена у широким уметничким круговима, представљају део истог дискурса.

Мек повез, 201 страна, цена: 1000 динара

МАРКЕТ ДИСРИБУЦИЈА

ЈАНИКА БАЛАЖ
На 190 страна, са низом мало познатих фото прилога и текстовима 44 аутора, међу којима и Саве Вукосављева, Зорана Мулића, Душана Михалека, Предрага Гојковића, Михајла Онешчука, Јулије Бисак,  Марка Форија, Јована Адамова, Милана Мумина и других, ово издање које су приредили Владимир Тодоровић и Јован М. Јовановић представља незаобилазно сведочанство о животу и делу корифеја тамбурашке музике на нашим просторима.

Мек повез, 189 страна, цена: 800 динара

МАРКЕТ ДИСТРИБУЦИЈА

“ИГОР АНТИЋ 1”
“Ова монографија је јединствена прилика да се стари радови повежу и објасне и да се отвори пут исправним интерпретацијама. Период који у Антићевом раду можемо да назовемо почетком јесте период од 1986. до 1988. године, то јест крај студија на Академији уметности у Новом Саду, као и период до одласка на студије у Париз и прве две године боравка у Паризу, од 1988. до 1990. У њега спадају сви они радови који су предходили приступу ин ситу типичном за његову каснију и зрелу фазу. То су слике објекти и фотографије. Сигурно је да постоји период који се може назвати прелазним, односно радови који се могу назвати прелазним , они за које може да се каже да су и даље у фази истраживања техника и проседеа и који закључују први циклус као и први радови ин у настали услед огромне истраживачке продукције слика, објеката и фотографија.” (Јадранка Толић)

Тврди повез, 287 страна, цена: 4490 динара

МАРКЕТ ДИСТРИБУЦИЈА

“ИГОР АНТИЋ 2”
“Постепени процес напуштања сликарства и почетка рада у тродимензионалном простору Игора Антића, као и преузимања принципа ин ситу уметничке праксе, чини основну тему ове књиге. Током тог периода, интересовања аутора за могућности уметничких интервенција у физичком простору су временом надвладала његове дотадашње тежње за испитивањем илузионистичких представа простора на дводимензионалној равни слике. Радови представљени у књизи указују на самосвесно и промишљено окретање аутора ка истраживању тродимензионалног простора и утицајима специфичних места и ситуација на уметничко дело. Видљив је процес његовог одбацивања “класичних” ликовних дисциплина и окретања ка интермедијској уметности, инсталацијама и ин ситу уметничкој пракси, односно ка свесном конструисању ситуација на истраживању односа места и уметничког дела.” (Сања Којић Младенов)

Тврди повез, 287 страна, цена: 4490 динара

МАРКЕТ ДИСТРИБУЦИЈА