JAVNE NABAVKE 2016.

JNVM 2/2016 - Usluge posredovanja pri kupovini avio karata i drugih putnih karata i rezervaciji hotelskog smeštaja za službena putovanja

JNMV 1/2016 - Usluge hotelskog smeštaja u užem centru grada Novog Sada sa mogućnošću korišćenja restoranske usluge

Izmene i dopune plana javnih nabavki 2016 godine

Godišnji plan javnih nabavki za 2016 godinu ZKV