KONKURSI

JAVNI KONKURS ZA IZBOR DIREKTORA ZAVODA ZA KULTURU VOJVODINE

Na osnovu člana 35. stav 2. i člana 36. Zakona o kulturi (Službeni glasnik RS br. 72/2009, 13/2016 i 30/2016 – ispr.), člana 35. stav 1. tačka 11. Statuta Zavoda za kulturu Vojvodine  i Odluke Upravnog odbora Zavoda za kulturu Vojvodine broj 274/3 od 29. maja 2017. godine Upravni odbor Zavoda za kulturu Vojvodine Raspisuje […]

Konkurs za nagradu Medijakult

Konkurs za nagradu “Biće i jezik”