КОНКУРСИ

Продужен Конкурс за доделу Годишњих награда Културног центра Војводине „Милош Црњанскиˮ за 2022. годину

На основу Правилника о Годишњим наградама Културног центра Војводине „Милош Црњанскиˮ, наша институција расписала је конкурс за доделу четири годишње награде за стваралачке резултате у култури и уметности и унапређивању културног живота, уважавајући све посебности Аутономне покрајине Војводине. Такође, наша институција је донела одлуку да конкурс продужи за још десет дана, дакле Конкурс је отворен […]

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДЕ „МЕДИЈАКУЛТˮ ОТВОРЕН ДО 10. НОВЕМБРА

Културни центар Војводине „Милош Црњанскиˮ, имајући за циљ да наградом „Медијакултˮ афирмише и подржи креативно телевизијско стваралаштво у области културе, донео је одлуку да конкурс продужи за још десет дана, дакле Конкурс је отворен до 10. новембра 2022. године. Позивамо вас да на конкурсу за награду „Медијакултˮ учествујете са вашим ТВ емисијама из области културе […]

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЖИРИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПЕСНИЧКЕ НАГРАДЕ  „МИЛИЦА СТОЈАДИНОВИЋ СРПКИЊА“ ЗА 2022. ГОДИНУ

Жири за доделу награде „Милица Стојадиновић Српкиња”, коју додељује Културни центар Војводине „Милош Црњански”, радио je у саставу: др Зоран Ђерић (председник), Фрања Петриновић и др Драгана В. Тодоресков (чланови). На конкурс Културног центра Војводине „Милош Црњански” пристигло је 39 књига песама ауторки, које су објављене од октобра 2021. до октобра 2022. године. За ужи […]