КОНКУРСИ

Конкурс за доделу књижевне награде „Милица Стојадиновић Српкиња“ за 2021. годину

Културни центар Војводине „Милош Црњански“ расписује конкурс за доделу књижевне награде „Милица Стојадиновић Српкиња“. Награда је установљена као јавно признање песникињи, за књигу поезије објављенe на српском језику, између две песничке манифестације „Милици у походе”, односно од 1. септембра 2020. до 1. септембра 2021. године.   Конкурс је отворен 30 дана од дана објављивања, односно […]

Ненад Шапоња нови директор Културног центра Војводине “Милош Црњански”

Решењем Владе АП Војводине од 18. августа 2021. године, а након спроведеног Конкурса, за новог директора Културног центра Војводине Милош Црњански именован је, на период од четири године, књижевник Ненад Шапоња. Песник, есејиста и књижевни критичар Ненад Шапоња рођен је 13. априла 1964. године у Новом Саду. Магистар је медицинских наука. Председник је Друштва новосадских писаца, […]

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА, отворен 19. јула 2021. године

На основу члана 35. став 2. и члана 36. Закона о култури (Службени гласник РС бр. 72/2009, 13/2016 и 30/2016 – испр., 6/2020 и 47/2021), члана 35. став 1. тачка 11. Статута Културног центра Војводине „Милош Црњански“ и Одлуке Управног одбора Културног центра Војводине „Милош Црњански“ број 375/3 од 15. јула 2021. године Управни одбор […]