МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА

Међународна сарадња сматра се кључним сегментом који доприноси отворености, конкурентности и савремености Културног центра Војводине „Милош Црњански“. Предлагање и реализација сарадње са другим институцијама културе у земљи и иностранству, као и активна сарадња са институцијама културе у региону и дијаспори, отвара могућност за успостављање сарадње на свим пољима културног и јавног живота, могућност за реализацију заједничких пројеката као и за представаљање рада самог Културног центра тако и презентацију рада осталих институција и њихових културних пројеката. Организовањем и разменом пројеката и програма свих облика стваралаштва, разменом стручњака, стваралаца и уметника, као и организовањем научних и стручних симпозијума, скупова, семинара у области културе и уметности, постиже се жива размена дела и искуства и тесно међусобно повезивање и сарадњу са циљем унапређења и раста културних активности.Један од очекиваних резултата, између осталог горе наведеног, јесте и  постизање веће укључености у међународне и регионалне пројекте у којима се значајан део финансирања заједничких пројеката обезбеђује од стране европских институција, међународних, државних или приватних фондација и фондова.