“THE CULTURAL HERITAGE OF VOJVODINA”
Prethodno izdanje “Kulturnog nasleđe Vojvodine” na srpskom jeziku objavili su Pokrajinski Zavod za zaštitu spomenika kulture i Zavod za kulturu Vojvodine 2008. godine, a ovo obnovljeno i priređeno na engleskom donosi autorske tekstove prof. dr Nađe Kurtović-Folić, dr Predraga Medovića, dr Branke Kulić i mr Mirjane Đekić, fotografije Šandora i Žolt Lukača, Ivana Kalnaka i Nedeljka Markovića, dok se za crteže i ukupan dizajn monografije postarao Javor Rašajski. U pitanju je “pregledna monografija koja kroz više od 140 tematskih jedinica iz različitih vizura sagledava bogato kulturno nasleđe, identitet i kulturne slojeve Vojvodine”, vredan rezultat nastojanja da se kroz priloge renomiranih naučnika, specijalizovanih za različite oblasti, na čitljiv način, predstave svedočanstva o životu i kulturnim dobrima na tlu Vojvodine od drevnih vremena praistorije do doba u kome živimo. To je takođe i jedinstveno svedočanstvo o vekovnom prepletu kultura i specifičnom bogatstvu slojevitosti nasleđa u jednom izrazito multinacionalnom i multikonfesionalnom ambijentu kakav je ovdašnji. Zahvaljujući podršci Sekretarijata za kulturu i javno informisanje APV , knjiga sadrži 360 strana velikog formata sa više stotina kolor fotografija reprezentativnih objekata, knjiga, slika, rukopisa, umetničkih dela itd. U posebnom prilogu dat je spisak svih proglašenih nepokretnih kulturnih dobara od izuzetnog i velikog značaja na teritoriji Vojvodine, kao i izuzetnih prostorno-kulturnih istorijskih celina i arheoloških nalazišta. Ako kažemo da se njihov broj izražava u stotinama – gotovo da ništa nije potrebno dodati.

Tvrdi povez, 367 strana, 2000 dinara
CD, cena: 250 dinara

MARKET DISTRIBUCIJA

MP_art_INTIMATE
Izvrsno opremljena knjiga, ujedno dobar primer kako  savremenu umetnost možemo predstaviti kao nesporno bitan aspekat kulture Vojvodine. Na200 strana velikog formata, uz prateće kritičke studije Sanje Kojić Mladenov i Save Stepanova te stotinak reprezentativnih fotografija podjednako eminentnih autora prikazan je razvojni put poznatog umetničkog  para u domenu performansa i vizuelnih medija, od njihovih prvih akcija do najnovije produkcije. U kontekstu umetničkih parova, Predrag Šiđanin I Maja Budžarov poput Marine Abramović i Ulaja, Raše Todosijevića I Marinele Koželj, čija su delovanja u savremenoj umetnosti regiona I sveta zapamćena u širokim umetničkim krugovima, predstavljaju deo istog diskursa.

Mek povez, 201 strana, cena: 1000 dinara

MARKET DISTRIBUCIJA

JANIKA BALAŽ
Na 190 strana, sa nizom malo poznatih foto priloga i tekstovima 44 autora, među kojima i Save Vukosavljeva, Zorana Mulića, Dušana Mihaleka, Predraga Gojkovića, Mihajla Oneščuka, Julije Bisak,  Marka Forija, Jovana Adamova, Milana Mumina i drugih, ovo izdanje koje su priredili Vladimir Todorović i Jovan M. Jovanović predstavlja nezaobilazno svedočanstvo o životu i delu korifeja tamburaške muzike na našim prostorima.

Mek povez, 189 strana, cena: 800 dinara

MARKET DISTRIBUCIJA

“IGOR ANTIĆ 1”
“Ova monografija je jedinstvena prilika da se stari radovi povežu i objasne i da se otvori put ispravnim interpretacijama. Period koji u Antićevom radu možemo da nazovemo početkom jeste period od 1986. do 1988. godine, to jest kraj studija na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, kao i period do odlaska na studije u Pariz i prve dve godine boravka u Parizu, od 1988. do 1990. U njega spadaju svi oni radovi koji su predhodili pristupu in situ tipičnom za njegovu kasniju i zrelu fazu. To su slike objekti i fotografije. Sigurno je da postoji period koji se može nazvati prelaznim, odnosno radovi koji se mogu nazvati prelaznim , oni za koje može da se kaže da su i dalje u fazi istraživanja tehnika i prosedea i koji zaključuju prvi ciklus kao i prvi radovi in u nastali usled ogromne istraživačke produkcije slika, objekata i fotografija.” (Jadranka Tolić)

Tvrdi povez, 287 strana, cena: 4490 dinara

MARKET DISTRIBUCIJA

“IGOR ANTIĆ 2”
“Postepeni proces napuštanja slikarstva i početka rada u trodimenzionalnom prostoru Igora Antića, kao i preuzimanja principa in situ umetničke prakse, čini osnovnu temu ove knjige. Tokom tog perioda, interesovanja autora za mogućnosti umetničkih intervencija u fizičkom prostoru su vremenom nadvladala njegove dotadašnje težnje za ispitivanjem iluzionističkih predstava prostora na dvodimenzionalnoj ravni slike. Radovi predstavljeni u knjizi ukazuju na samosvesno i promišljeno okretanje autora ka istraživanju trodimenzionalnog prostora i uticajima specifičnih mesta i situacija na umetničko delo. Vidljiv je proces njegovog odbacivanja “klasičnih” likovnih disciplina i okretanja ka intermedijskoj umetnosti, instalacijama i in situ umetničkoj praksi, odnosno ka svesnom konstruisanju situacija na istraživanju odnosa mesta i umetničkog dela.” (Sanja Kojić Mladenov)

Tvrdi povez, 287 strana, cena: 4490 dinara

MARKET DISTRIBUCIJA