“THE CULTURAL HERITAGE OF VOJVODINA”

Претходно издање “Културног наслеђе Војводине” на српском језику објавили су Покрајински Завод за заштиту споменика културе и Завод за културу Војводине 2008. године, а ово обновљено и приређено на енглеском доноси ауторске текстове проф. др Нађе Куртовић-Фолић, др Предрага Медовића, др Бранке Кулић и мр Мирјане Ђекић, фотографије Шандора и Жолт Лукача, Ивана Калнака и Недељка Марковића, док се за цртеже и укупан дизајн монографије постарао Јавор Рашајски. У питању је “прегледна монографија која кроз више од 140 тематских јединица из различитих визура сагледава богато културно наслеђе, идентитет и културне слојеве Војводине”, вредан резултат настојања да се кроз прилоге реномираних научника, специјализованих за различите области, на читљив начин, представе сведочанства о животу и културним добрима на тлу Војводине од древних времена праисторије до доба у коме живимо. То је такође и јединствено сведочанство о вековном преплету култура и специфичном богатству слојевитости наслеђа у једном изразито мултинационалном и мултиконфесионалном амбијенту какав је овдашњи. Захваљујући подршци Секретаријата за културу и јавно информисање АПВ , књига садржи 360 страна великог формата са више стотина колор фотографија репрезентативних објеката, књига, слика, рукописа, уметничких дела итд. У посебном прилогу дат је списак свих проглашених непокретних културних добара од изузетног и великог значаја на територији Војводине, као и изузетних просторно-културних историјских целина и археолошких налазишта. Ако кажемо да се њихов број изражава у стотинама – готово да ништа није потребно додати.

Тврди повез, 367 страна, 2000 динара
ЦД, цена: 250 динара

МАРКЕТ ДИСТРИБУЦИЈА

MP_art_INTIMATE

Изврсно опремљена књига, уједно добар пример како  савремену уметност можемо представити као неспорно битан аспекат културе Војводине. На200 страна великог формата, уз пратеће критичке студије Сање Којић Младенов и Саве Степанова те стотинак репрезентативних фотографија пођеднако еминентних аутора приказан је развојни пут познатог уметничког  пара у домену перформанса и визуелних медија, од њихових првих акција до најновије продукције. У контексту уметничких парова, Предраг Шиђанин И Маја Буџаров попут Марине Абрамовић и Улаја, Раше Тодосијевића И Маринеле Кожељ, чија су деловања у савременој уметности региона И света запамћена у широким уметничким круговима, представљају део истог дискурса.

Мек повез, 201 страна, цена: 1000 динара

МАРКЕТ ДИСРИБУЦИЈА

ЈАНИКА БАЛАЖ
На 190 страна, са низом мало познатих фото прилога и текстовима 44 аутора, међу којима и Саве Вукосављева, Зорана Мулића, Душана Михалека, Предрага Гојковића, Михајла Онешчука, Јулије Бисак,  Марка Форија, Јована Адамова, Милана Мумина и других, ово издање које су приредили Владимир Тодоровић и Јован М. Јовановић представља незаобилазно сведочанство о животу и делу корифеја тамбурашке музике на нашим просторима.

Мек повез, 189 страна, цена: 800 динара

МАРКЕТ ДИСТРИБУЦИЈА

“ИГОР АНТИЋ 1”
“Ова монографија је јединствена прилика да се стари радови повежу и објасне и да се отвори пут исправним интерпретацијама. Период који у Антићевом раду можемо да назовемо почетком јесте период од 1986. до 1988. године, то јест крај студија на Академији уметности у Новом Саду, као и период до одласка на студије у Париз и прве две године боравка у Паризу, од 1988. до 1990. У њега спадају сви они радови који су предходили приступу ин ситу типичном за његову каснију и зрелу фазу. То су слике објекти и фотографије. Сигурно је да постоји период који се може назвати прелазним, односно радови који се могу назвати прелазним , они за које може да се каже да су и даље у фази истраживања техника и проседеа и који закључују први циклус као и први радови ин у настали услед огромне истраживачке продукције слика, објеката и фотографија.” (Јадранка Толић)

Тврди повез, 287 страна, цена: 4490 динара

МАРКЕТ ДИСТРИБУЦИЈА

“ИГОР АНТИЋ 2”
“Постепени процес напуштања сликарства и почетка рада у тродимензионалном простору Игора Антића, као и преузимања принципа ин ситу уметничке праксе, чини основну тему ове књиге. Током тог периода, интересовања аутора за могућности уметничких интервенција у физичком простору су временом надвладала његове дотадашње тежње за испитивањем илузионистичких представа простора на дводимензионалној равни слике. Радови представљени у књизи указују на самосвесно и промишљено окретање аутора ка истраживању тродимензионалног простора и утицајима специфичних места и ситуација на уметничко дело. Видљив је процес његовог одбацивања “класичних” ликовних дисциплина и окретања ка интермедијској уметности, инсталацијама и ин ситу уметничкој пракси, односно ка свесном конструисању ситуација на истраживању односа места и уметничког дела.” (Сања Којић Младенов)

Тврди повез, 287 страна, цена: 4490 динара

МАРКЕТ ДИСТРИБУЦИЈА