НАГРАДАМЕДИЈАКУЛТ“ – MEДИЈСКО ОБЛИКОВАЊЕ КУЛТУРНОГ ИДЕНТИТЕТА ВОЈВОДИНЕ

Културни центар Војводине „Милош Црњански“ додељује награду Медијакулт која има за циљ да афирмише и подржи креативно ТВ стваралаштво у области културе, унапреди сарадњу Културног центра Војводине „Милош Црњански“ с медијским кућама у Војводини и допринесе унапређењу интеркултуралне комуникације у Војводини.

Културни центар Војводине „Милош Црњански“ у оквиру пројекта Медијско обликовање културног идентитета Војводине расписује конкурс за избор најбоље ТВ емисије с темом из културе. На конкурсу могу учествовати све ТВ продукцијске куће у покрајини које своје емисије, конкурентне из области интеркултуралне комуникације доставе Културном центру Војводине „Милош Црњански“.

Правилником о додели награде Медијакулт ближе се утврђују врста награде, основна мерила за њену доделу, као и начин и рокови за реализацију награде, поступак, доношење одлуке, уручивање, садржина награде и друга питања у вези са истом.

Руководилац пројекта:

Милица Разуменић, организатор културних активности; сарадник на пројекту:Слободанка Важић, сарадник за издавачку делатност

Добитницинаграде “Медијакулт”

  1. – ИванаПетровић
  2. – НадаЗорић
  3. – СташаЈамушаков
  4. – БорисХложан
  5. – СветланаМиљанић
  6. – РожаАнико