ПРОДУКЦИЈСКИ ПРОЈЕКТИ – КРЕАТИВНА СЦЕНА ВОЈВОДИНЕ

Промоцијауметничког рада и деловања кроз реализацију концертне праксе, свих видова уметничког стваралаштва и израза како савременог тако и традиционалног, промовисање и представљање дела домаће и светске литературе, интерактивног аспекта уметника и публике, јачање креативног стваралаштваи подизање квалитета укупног културног програма у Војводини.
Пројектна ативност се односи на све облике презентације уметничког рада свих видова уметности – визуелне, музичке, музичко сценске и мултимедијалне као и подршку аматеризму кроз отварање могућности представљања најбољих програма овог домена. Обавезан пратећи аспект је и формирање архиве кроз аудио визелну и фото документацију која остаје као трајни сведок деловања, стваралаштва и општег културног миљеа у данашњем времену.
Такође, један део активности јеусмерен на промовисање савременог стваралаштва и активну сарадњу са уметницима и извођачима у земљи и иностранству. Посебан акценат јена афирмацији, доступности и видљивости стваралачко уметничке праксе Војводине у земљи, региону и шире, а у складу са капацитетима Културног центра Војводине „Милош Црњански“.