ПРОЈЕКТИ

Програмска делатност Завода за културу Војводине обухвата низ појединачних РАЗВОЈНИХ И ИСТРАЖИВАЧКИХ ПРОЈЕКАТА намењених подршци савременом стваралаштву, истраживању потенцијала и развоју креативних индустрија, развоју мултикултуралности и интеркултуралности, међународној и регионалној сарадњи, очувању и истраживању културне баштине, излагању дела ликовне уметности и друго.

При избору конкретних пројеката у обзир су узимани стратешки циљеви развоја културе код нас и у региону, као и могућност постављања вишегодишњих пројеката нарочито у оним областима које су приоритет ЕУ програма „Креативна Европа“ и сличних, чији ће фондови бити отворени и наредних година.

ПОДГРАНЕ

 • Нови креативни простори Војводине 3

  Kreativne ideje, kreativna rešenja

 • Интеракције

  Digitalna arhiva umetnosti Vojvodine

 • Аутономија културе

  Međunarodni naučni skup u saradnji sa Trećim programom Radio Beograda

 • Европа

  Meridijani u pokretu

 • Домови културе за 21. век

 • Симпозијум „Уметност у околностима глобалне технолошке униформисаности“

 • Изгрдња капацитета невладиних организација у култури Војводине

  Istraživanje „Civilni sektor u kulturi Vojvodine“

 • Стратегија очувања и унапређења културних права националних мањина Војводине