ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2018.

Услуге посредовања при резервацији хотелског смештаја за службена путовања у земљи ЈНМВ 5/2018

Услуге у области културе, услуга концертних наступа гудачког камерног оркестра ЈНМВ 3/2018

Услуге посредовања при куповини авио карата и других путних карата и резервацији хотелског смештаја за службена путовања ЈНМВ 2/2018

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2017.

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2016.

ЈНВМ 2/2016 - Услуге посредовања при куповини авио карата и других путних карата и резервацији хотелског смештаја за службена путовања

ЈНМВ 1/2016 - Услуге хотелског смештаја у ужем центру града Новог Сада са могућношћу коришћења ресторанске услуге

Измене и допуне плана јавних набавки 2016. године

Годишњи план јавних набавки за 2016 годину ЗКВ