KULTURNA TRANSFORMACIJA GRADA

Publikacija

Kulturna tranformacija grada je zbornik radova o kulturi, u širem ali urbanom smislu, kao mogućem i poželjnom obrazovnom motoru razvoja ili pozitivne transformacije današnjeg grada i građanstva. Publikacija predstavlja istovremeno priručnik, strategije, savremene načine mišljenja i prakse u kulturi kao i razjašnjenje pojmova i prustupa u savremenoj umetnosti. Prilozi autora nadovezuju se na uvodni tekst koji se bavi načinima vrednovanja kulture u globalnom gradu, dopunjavajući  i razjašnjavajući iz oblasti kao što su urbanizam i nasleđe, savremena umetnost, digitalizacija ili nove kulturne politike, kao i problematizujući pojmove kao što su kreativnost i zajednica. Korisno i čitljivo štivo kako za upravljače kulturnim sredstvima i gradske stratege iz razvojnih oblasti, kao i za umetnike, ljubitelje umetnosti i kulturnu publiku koja želi da se razvija ili da to postane. Pored domaćih autora i Novog Sada u povremenom fokusu, knjiga je obogaćena i internacionalnim ekspertskim iskustvom. Neki od autora su i: Džon Holden, Darko Polić, Jovan Čekić, Ivana Jovanović Arsić, Hasan Bakši, Esteve Karames, Dragan Ilić i dr.

Urednici: Biljana Mickov i Dragan Ilić

2015, meki povez, 14x 22,5, 140str, cena: 300.00 dinara

MARKET DISTRIBUCIJA

Zbornik NACIONALNI SAVETI NACIONALNIH MANJINA I KULTURA2 predstavlja nastavak uspešne saradnje Zavoda za kulturu Vojvodine i Pokrajinskog ombudsmana kojim se čitalačkoj javnosti daju na uvid tekstovi posvećeni aktuelnim pitanjima vezanim za politički i pravni položaj nacionalnih saveta nacionalnih manjina, uz tekstove koji su posvećeni značajnim momentima u funkcionisanju manjinskih kulturnih sistema.

U zborniku radove potpisuju petnaest autora: dr Alpar Lošonc, dr Duško Radosavljević, dr Dubravka Valić, dr Katinka Beretka, dr Vesna Marjanović, dr Svenka Savić, dr Zoran Tairović, dr Janko Ramač, mr Veronika Mitro, mr Snežana Ilić, mgr.art. Milina Sklabinski, Nenad Đurđević, Ksenija Marković, Nina Janić i Jelena Perković.

Radovi u ovom zborniku mogu biti interesantni svim onim akterima koji se, neovisno o etničkoj pripadnosti, bave pitanjem nacionalnih manjina, kulture, kulturnih prava i funkcionisanjem kulturnih i manjinskih sistema. U tom smislu, ovaj zbornik bi mogao predstavljati i podsticajan uvod za debatu o kulturnim politikama, njihovim ciljevima, institucionalnoj infrastrukturi i ostvarenim rezultatima. Zbornik su uredili dr Duško Radosavljević, Miroslav Keveždi i Eva Vukašinović.

2015, meki povez, 23,5 x 16,5, 248 strana, cena: 300.00 dinara

ISBN 978-86-85083-99-0

MARKET DISTRIBUCIJA

Zbornik je sastavljen od radova izlagača na simpozijumima u okviru 37.i 38. Manifestacije Književni susret Milici u pohode. Tekstovi, koje potpisuju Mihajlo Pantić, Ljiljana Pešikan Ljuštanović, Dubravka Đurić, Vladislava Gordić Petković, Slavica Garonja Radovanac, Vasa Pavković, Lidija Delić, Dragana Todoreskov i Kristina Stevanović (u koautorstvu), Zoran Đerić, Maja Rogač i Silvia Dražić, bave se žanskom proznom produkcijom XX I XXI veka. Počev od Fride Filipović, koja je knjigu Priče o ženi objavila još 1937., interpretirana je i proza Milke Žicine, Bobe Blagojević, Judite Šalgo, Svetlane Velmar-Janković, Milice Mićić Dimovske, Ljiljane Đurđić, Mirjane Novaković, Ljubice Arsić, Jelene Lengold, ali i komercijalnih autorki kao što je Ljiljana Habjanović Đurović. Pritom, autorke i autori koristili su različite teorijske pristupe pitanjima ženske proze-od panoramskog pregleda savremene produkcije, preko pitanja rodnog, nacionalnog, klasnog, socijalnog i drugih vidova identiteta spisateljki i njihovih junakinja, pa sve do problemskih tekstova u kojima se diskutuje o manipulaciji čitalačkom publikom. (Priredila Dragana Todoreskov).

cena: 400.00din

Mek povez, 16,5 x 23 cm, 134 str.

ISBN 978-86-85083-93-8

MARKET DISTRIBUCIJA

“EVROPA: stalne i nestalne granice”

…Međunarodna konferencija Evropa: stalne i nestalne granice održana je 21. i 22. maja 2014.godine u Novom Sadu u organizaciji Zavoda za kulturu Vojvodine, Srpskog PEN centra i Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Učesnici međunarodne konferencije Evropa: stalne i nestalne granice bili su poznati pisci, književni kritičari, esejisti i teoretičari iz Srednje i Istočne Evrope: Drago Jančar iz Ljubljane, Marko Sosič iz Trsta, Srećko Horvat iz Zagreba, Đerđ Serbhorvat iz Budimpešte, Vida Ognjenović, Aleksandar Gatalica i Gojko Božović iz Beograda, Laslo Vegel, Slobodan Tišma i Pavle Sekeruš iz Novog Sada. Tokom dvodnevnog skupa učesnici su, nastojeći da neka od najvažnijih iskustava savremenog evropskog čoveka sagledaju iz novog ugla, razmatrali pitanja o novim i starim evropskim granicama, o razlozima zbog kojih jedne granice nestaju dok se druge granice pojavljuju, makar u kulturološkim predrasudama ili granicama ekonomskih tržišta…
Urednici: V. Kopicl, G. Božović
Tvrdi povez, 107 strana, cena: 400 din

MARKET DISTRIBUCIJA

“NACIONALNI SAVETI NACIONALNIH MANJINA I KULTURA”

U godini u kojoj će se održati treći po redu izbori za nacionalne savete nacionalnih manjina i u kojoj je Ustavni sud pojedine odredbe Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina proglasio neustavnim, Zavod za kulturu Vojvodine se, u saradnji sa Pokrajinskim ombudsmanom, čitalačkoj javnosti predstavio zbornikom “Nacionalni saveti nacionalnih manjina i kultura”. U zborniku su zastupljeni radovi petnaest autora, čija je analitička pažnja fokusirana na državnu politiku Srbije, multikulturalne aspekte Ustava, političku predstavljenost nacionalnih manjina, politizaciju nacionalnih saveta, kolektivna prava, probleme nacionalnih saveta malobrojnih nacionalnih manjina, delovanju nacionalnih saveta na području kulture, kulturnih praksi i sistema, te praksi Pokrajinskog ombudsmana u oblasti zaštite nacionalnih manjina. Radovi u ovom zborniku mogu biti interesantni svima koji se, neovisno o etničkoj pripadnosti, bave pitanjem kulture, kulturnih prava i funkcionisanjem kulturnih sistema. U tom smislu, ovaj zbornik bi mogao predstavljati i podsticajan uvod za debatu o kulturnim politikama, njihovim ciljevima, institucionalnoj infrastrukturi i ostvarenim rezultatima.
Urednik: Miroslav Keveždi
Mek povez, 257 strana, cena: 500 dinara

MARKET DISTRIBUCIJA

“FAKULTET ZA DE-PROGRAMIRANJE ZASTARELOSTI, DOBRODOŠLI!”
Zbornik tekstova sa (anti-) konferencije održane 27&28. februara 2014. godine u Omladinskom centru CK13 u Novom Sadu, u produkciji i organizaciji kuda.org.

Sadržaj zbornika:
Bud’ i ti ljevičarski aktivista!, Deo 2: Ljevičarske konferencije i letnje škole, Grupa za orgonsku terapiju komunizmom
“Sitting In”, Od autodidaktizma do podizanja nesvesnog, Howard Slater
Londonski Antiuniverzitet – Uvod u deinstitucionalizaciju, Jakob Jakobsen
Slučaj osujećenog (doktorskog) rada, Nikoleta Marković
Mesto kompetencije, Petar Atanacković
Dietzgenov monizam ulazi u dvadeseti vek, Fabian Tompsett
Učiniti da se nešto dogodi – Komuniciranje sa nevidljivim, Kasper Opstrup
Anti-istoricizam anti-/-slobodnog univerziteta, Branka Ćurčić
Zakuska u februaru, 1971/2014, Zoran Gajić

Meki povez, 149 + 149 strana na engleskom, cena: 400 dinara

MARKET DISTRIBUCIJA

“AUTONOMIJE”

Zasnivajući se na istraživanju problematike autonomija (mašinske, algoritamske) u različitim savremenim ontologijama i ekologijama, publikacija Autonomije predstavlja pregled nedavnih istraživanja u oblasti koja bi se mogla nazvati ontologijom tehnologizovanih ekosistema. Pored toga što putem različitih stručnih eseja uvodi u trenutna dešavanja tehnizovane okoline, propitujući (ne)mogućnosti autonomije i osnovne dihotomije, publikacija Autonomije okuplja poglede i ispitivanja više lokalnih i svetskih umetnika. Kao deo projekta Tehno Ekologije publikacija Autonomije ostvaruje spoj tehnološkog i umetničkog istraživanja čime ističe jednu od glavnih ideja projekta.
Urednici: Kristijan Lukić, Sunčica Pasuljević Kandić
Mek povez, 166 strana, cena: 400 dinara

MARKET DISTRIBUCIJA