Циклус програма Војвођански композитори посвећен је композиторима са ових наших панонских простора . Познато нам је, да ако се њихова дела не налазе на репертоару главних оркестара, камерних ансамбала или реситала појединих интерпретатора, или се њихова дела не емитују на радију или телевизији, они, нажалост, временом све више и више падају у заборав, а животи и каријере већине њих су изузетно интересантни за широку слушалачку публику.

Са друге стране, ако се на квалитетан и професионалан начин прикаже њихово стваралаштво, може доћи, и углавном је тако, до ревитализације нечијег опуса, такозваног вађења из прашине. Оно што је најзначајније, Културни центар Војводине ће овим пројектом имати уређену дигиталну архиву прилога о војвођанским композиторима.

Критеријум који је аутор користио при селекцији да би оправдао придев војвођански је следећи: важно је да је одређени композитор неким својим делом живота или каријере везан за Војводину, било да је рођен и живи, односно живео на њеном данашњем тлу, или је рођен овде, па је отишао у иностранство, али је за све карактеристично да су читав свој живот стварали инспирисани овдашњим природним лепотама, људима и њиховим богатим музичким наслеђем.

Ради шире слике културолошког наслеђа у области музике, уврштени су, поред бројних професионалних композитора, и композитори-аматери, односно они људи који су технике компоновања савладали у оној мери која је њима била потребна за реализацију њихових уметничких циљева, а при том су оставили веома квалитетне композиције.

Аутор пројекта: Адриан Крањчевић, МА музиколог и музички критичар.

Контакт аутора: adriankranjcevic@yahoo.com