Реч је о есејистичким текстовима релативно мањег формата, али провокативног садржаја, који објављени у форми књижевне публикације скрећу пажњу на одређени корпус значајних савремених друштвених и културних проблема.