Пројекат „Креативни простор у покрету“ се бави излагачком делатношћу Културног центра Војводине „Милош Црњански“. Крајем 2017. године Завод је покренуо јавни конкурс – позив уметницима за излагање у галерији. Стручни савет за излагачку делатност Културног центра Војводине „Милош Црњански“ у саставу: проф. Никола Мацура, проф. др Сања Филиповић, проф. Славко Живановић разматрају добијене предлоге, а на основу предлога стручног савета, Културни центар Војводине „Милош Црњански“, у складу са својим могућностима и капацитетима, реализује изложбе.

Такође, у плану је организовање још једне изложбе савремене уметности под називом „Нови наративи савремене ументости“. У оквиру изложбе ће бити представљено 20 уметника који активно стварају на територији Војводине.

 Руководилац пројекта:

Никола Кајтез, сарадник за унапређење делатности установе културе у оквиру опште, развојне и галеријске делатности