Лабораторија културе је један вишеслојни истраживачки пројекат Културног центра Војводине „Милош Црнјански”, заснован на конференцијама и публикацијама и који се бави актуелним темама у сектору уметности и културе, као и откривањем и анализирањем иновација из различитих сектора културе. Сам пројекат обрађује теме нових културних политка, развојних процеса у култури, наслеђа, креативности, мултикултуралности, едукације, екологије, креативне економије, друштвене инклузије, урбaно планирање и културу, етику и иновације, све у циљу унапређења рада у сектору. Пројекат представља оквир о позицији културе у одрживом развоју.

Кроз пројекат желимо да се шири знање о методама развојних процеса у култури, како би појединци, организације и институције могле искористити нове трендове и повећати свој капацитет за иновације и подржати друштво у савременим потребама.