Пројекат:  РАТНА КЊИЖЕВНОСТ ЈЕВРЕЈА ЈУГОСЛАВИЈЕ

Културни центар Војводине „Милош Црњанскиˮ је 2023. године покренуо пројекат који има за циљ истраживање и афирмисање јеврејске књижевности, а превасходно књижевности југословенских Јевреја у периоду Другог светског рата. У том циљу један од аспеката пројекта односи се на реализацију међународног научног скупа под називом „Ратна књижевност Јевреја Југославијеˮ, у чијем су фокусу текстови „Не заборавиˮ или „Запамтиˮ аутора др Хинка Готлиба и „Партизанска агадаˮ аутора Шанија Алтарца, дела која су настала током Другог светског рата и Холокауста. Споменути текстови су објављени у 55. броју нашег часописа „Нова мисаоˮ, а по одобрењу и достављању архиве из Јеврејског историјског музеја, из Београда. Алтарчева пародија Пасхалне агаде објављена је 2020. у Новом Саду, у склопу научне студије о овом тексту, коју је написао др Елиезер Папо.

Назначена тема има за циљ да окупи професоре, истраживаче, историчаре, књижевнике, театрологе и друге научне и културне раднике како би се продубила инстраживања везана за два назначена текста и аутора. У плану пројекта је и штампање тематског зборника аутора, тј. учесника међународног округлог стола у издању Културног центра Војводине „Милош Црњанскиˮ до краја 2023. године.

Пројекат доприноси остваривању сарадње са универзитетима у Србији и иностранству, јеврејским архивима и музејима, као и другим установама културе. Пројекат уједно доприноси ближем упознавању јавности са не толико познатим делима јеврејских аутора на нашим просторима, као и подстицању даљих истраживања кроз интердисциплинарне приступе.

 

Руководилац пројекта: др Валентина Чизмар, сарадник за унапређење делатности установа културе;

аутор пројекта: др Гордана Тодорић.