Часопис „Нова мисаоˮ афирмише и подстиче културу у Војводини и повезује војвођанску културну продукцију са регионалним и европским токовима. У шест бројева годишње, часопис „Нова мисаоˮ прати актуелну продукцију у култури и свим појавним облицима уметности у Војводини кроз различите жанровске форме (интервјуи, извештаји, есеји, студије, критички прикази), при чему је књижевност окосница часописа. Кроз сталну рубрику „Хронотопијеˮ, „Нова мисао” прати догађаје у културним средиштима Војводине, али и представља војвођанске уметнике кроз организовање тематских блокова посвећених одређеним уметницима, а у последњем, шестом броју, доноси текстове са Округлог стола посвећеног једном значајном војвођанском писцу.

Часопис „Нова мисао” се може купити у „Делфи” књижарама: „Јован Јовановић Змај” у Новом Саду (Змај Јовина 12), СКЦ у Београду (Краља Милана 48) и „Борислав Пекић” у Београду (Кнеза Михаила 48), као и у новосадским књижарама: „Мост” (Змај Јовина 22), „Zenit books” (Његошева 24) и „Bulevar books” (Булевар Михајла Пупина 6).

Цена часописа је 190, 00 динара.

03        Уводник | Жаклина Дувњак Радић

04        Хрoнoтoпиje

10        Фестивал „Лабина”: Страна добра и толеранције је права страна | Гордана Нонин

15        68. Стеријино позорје: Обијање прага илузије | Светислав Јованов

24        Разговор са Зораном Ђерићем, в. д. управника Српског народног позоришта | Жаклина Дувњак Радић

30        Награда „Миодраг Булатовић” Јовици Аћину

33        Знаци љубави | Алис Манро

40        Крило | Татјана Јанковић

43        Песме | Луиз Глик

45        Песме | Драган Јовановић Данилов

49        Франц Кафка: Стидљиви штркља. Из Писама пријатељима 1900–1924. | Јовица Аћин

56        Париз – престоница XIX века | Валтер Бенјамин

61        Духовник о побуни верујућих | Милан Р. Симић

68        Сликарска клепсидра Радула Бошковића | Данило Вуксановић

73        Читање виртуелног града | Настасја Писарев

80        Опсесивно унапређивање видео-игара и њихово „враћање из мртвих” | Владимир Сумина

84        Арт-менаџмент у простору виртуелне стварности | Биљана Мицков

87        Издања Друштво новосадских књижевника (ДНК) | Ђорђе Писарев

93        Путовати са Растком, још једном у сликама и речима | Владимир Гвозден

97        Реиздање књижевноисторијских и есејистичких дела Милорада Павића у девет књига | Сава Дамјанов

100      Цртице и ситнице (о другима) | Јасмина Михајловић

106      Страсна инвестиција | Владислава Гордић Петковић

109      Хаос као природно стање (литерарног) свемира | Илија Бакић

112      Студио М: југословенско светилиште музике | Гордана Нонин

115    Палманова – утопијски експеримент | Дарко Веселиновић