Вредни поклони институцијама у Војводини

Културни центар Војводине „Милош Црњански“ издвојио је из фонда књига своје вишегодишње издавачке делатности, вредна издања и током децембра месеца 2019. године спровео акцију поклањања књига у циљу обогаћивања фондова библиотека бројних институцијама у војвођанским општинама.

Тако су изабране књиге поклоњене следећим институцијама: Дому за старе у Кули, Дому за старе у Врбасу, Старачком дому у Сомбору, Дому за старе у Апатину, Центру за социјални рад у Оџацима, Центру за социјални рад у Бачкој Тополи, Центру за социјалнии рад у Темерину, Дому за старе у Сенти, Дому за старе у Кањижи, Дому за старе у Суботици, Дому за старе у Бечеју, Педагошком факултету у Сомбору, Отвореном универзитету у Суботици, Дому културе у Сивцу, Заводу за културу војвођанских Мађара у Сенти, Националном савету мађарске националне мањине, Националном савету немачке националне мањине, Буњевачком националном савету, Заводу за културу војвођанских Хрвата, Дому културе у Србобрану, Општини Кула, Општини  Врбас, Општини Црвенка, Општини Сивац, Општини Сомбор, Општини Апатин, Општини Бачки Петровац, Општини Бач, Општини  Оџаци, Општини Руски Крстур, Општини Бачка Топола, Општини Темерин, Општини Бечеј, Општини Ада, Општини Сента, Општини Кањижа, Општини Суботица, Општини Србобран, Средњој школи Михајло Пупин у Кули, Економској школи у Кули, Гимназији Ж. Зрењанин у Врбасу, Средњој школи  4. јули у Врбасу, Средњој стручној школи у Црвенки, Школи за специјално образовање у Сомбору, Музичкој школи Петар Коњовић у Сомбору, Средњој школи Свети Сава у Сомбору, Гимназији и Стручној школи Никола Тесла у Апатину, Гимназији Јан Колар са домом ученика у Бачком Петровцу, Пољопривредној школи у Бачу, Гимназији Ј. Јовановић Змај у Оџацима, Техничкој школи у Оџацима, Средњој школи Петро Кузмјак у Руском Крстуру, Средњој техничкој школи Шинковић Јожеф у Бачкој Тополи, Средњој школи Лукијан Мушицки у Темерину, Техничкој школи у Бечеју, Гимназији у Бечеју, Техничкој школи у Ади, Гимназији у Сенти, Средњој медицинској школи у Сенти, Гимназији Бољаји у Сенти,  Пољопривредној школи Беседеш Јожеф у Кањижи, Музичкој школи у Суботици, Гимназији Светозар Марковић у Суботици, Гимназији Деже Костолањи у Суботици и Гимназији Светозар Милетић у Србобрану.

У оквиру издавачке делатности институције, поред монографија и појединачних издања са врхунским делима војвођанских аутора у области филозофије, књижевности, критике, теорије, постоји и часописна продукција у којој се на годишњем нивоу објављују „Нова мисао“ – часопис за савремену културу Војводине и „Интеркултуралност“ – часопис за подстицање и афирмацију интеркултуралне комуникације, затим зборници и друге публикације везане за пројекте на годишњем и вишегодишњем нивоу, као и објављена дела савременог стваралаштва на носачима звука и слике (ЦД, ДВД).

Овом приликом, културни центар Војводине „Милош Црњаснки“ примио је бројне захвалнице од институција и настојаће да акције овог типа спроводи и у наредном периоду.