Први музиколошки симпозијум о Душану Радићу, 25. и 26. новембра 2021. године

Културни центар Војводине Милош Црњански ће 25. и 26. новембра 2021. године, уживо, на својој фејзбук страници (путем Zoom платформе), преносити музиколошки симпозију, који ће бити посвећен животу и делу композитора Душана Радића.

          Aкадемик Душан Радић један је од најзначајнијих српских музичких стваралаца двадесетог века, који је опсегом и разностраношћу свог деловања, као и оствареним уметничким дометима у земљи и иностранству умногоме превазишао већину југословенских композитора свога времена, премда се чини да још увек није у потпуности протумачен његов монументални ауторски опус.

Овај музиколошки симпозијум  пружиће нови допринос проучавању и истраживању његовог стваралаштва, од разматрања проблема радикалног модернизма овог композитора, који је први пут представљен публици на чувеном ауторски концерту Душана Радића и његовог колеге композитора Енрика Јосифа, приређеном 1954. године у Коларчевој задужбини, а који се сматра за прекретницу у развоју српске музике двадесетог века, после које ствараоци млађе генерације смело крећу путем модернизма. Значајна тема скупа је и рецепција дела Душана Радића у Србији, у Југославији и у свету, јер је он био један од првих југословенских модерних композитора чија су дела са великим успехом извођена у иностранству.

На овом научном скупу биће разматране и друге важне теме везане за позиционирање Радићевог стваралаштва у контексту наше савремене музике, од његовог односа према авангардним светским музичким стремљењима, његовог усавршавања у  Паризу, код Даријуса Мијоа и Оливијеа Месијана, као и композиторове својеврсне сродности са сличним продорима књижевног модернизма, најуочљивијим у стваралаштву модерних српских песника Васка Попе и Миодрага Павловића, који су заправо и учествовали у припреми поменутог концерта на Коларцу. Посебно опсежна тема је сагледавање Радићевог богатог и разнородног музичког опуса, који обухвата опере „Љубав то је главна ствар“, „Смрт мајке Југовића“ и „Јулијан отпадник“, балете „Балада о месецу луталици“, „Бдење у огледалу“, кантате „Ћеле кула“, „Успавана земља“, „Учитељи“, триптих „Опседнута ведрина“, „Вучја со“, на стихове Васка Попе, „Вукова Србија“, „Гласови са Шумарица“, Ораторио профано и друге, такође и оркестарска дела: Симфониета, Кончертино за кларинет и гудачки оркестар, Симфонијске слике, девет симфонија као и бројне хорске, камерне и солистичке композиције и музику за децу. Занимљиво је и питање бављење Душана Радића филмском музиком, јер је он компоновао  музику за већи број домаћих филмова, као и за филмове италијанских, пољских и америчких редитеља. Свакако је важно и Радићево педагошко деловање, а за комплетно сагледавање његовог музичког опуса веома је значајно и компаративно истраживање Радићевог бављења поезијом и херметичким списима, као и његово огледање у ликовној уметности, представљено у књизи колажа, који се по духу и сензибилитету приближавају радовима тадашњих поп-арт уметника.

После одржавања симпозијума планирано је објављивање представљених радова и прилога у посебном научном зборнику.

 

ПРОГРАМ:

 

четвртак, 25. новембар 2021. године:

(модератор: Борислав Хложан)

 

 • у 11 часова: уводна реч – др Александра Ђурић Боснић (Културни центар Војводине Милош Црњански, Нови Сад);
 • 11.5 часова: др Катарина Томашевић (Музиколошки институт САНУ) говориће на тему: Композиторска поетика Душана Радића у контексту његовог времена и естетике модернизма;
 • 11.15 часова: мр Горица Пилиповић (Радио Београд) представиће тему: Душан Радић и филм: продаја душе Мефисту поручене музике;
 • 11.25 часова: проф. др Ира Проданов Крајишник (Академија уметности у Новом Саду) упознаће нас са Музиком Душана Радића на носачима звука;
 • 11.35 часова: др Ивана Медић (Музиколошки институт САНУ, Београд), говориће на тему: Униформност води ентропији: Душан Радић у првом лицу;
 • од 11.45 до 12 часова предвиђена је пауза;
 • 12 часова: проф. др Борислав Чичовачки (Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац) представиће тему: Елементи оригиналног стваралачког израза у раним делима Душана Радића;
 • 12.10 часова: др Драгана Бедов говориће на тему: Стваралачки преплети Душана Радића;
 • 12.20 часова: мср Милош Браловић (Музиколошки институт САНУ) упознаће нас са модернизмом свакодневног живота (lifestyle modernism) у делима Душана Радића.

 

*****

 

2. петак, 26. новембар 2021. године:

(модератор: Борислав Хложан)

 

 • 11 часова: најава учесника;
 • 11.5 часова: др Мелита Милин (Музиколошки институт САНУ) говориће на тему: Различите еманације стваралачког духа Душана Радића: ‘Списак, Усправна земља и Смрт мајке Југовића’;
 • 11.15 часова: проф. др Дубравка Јовичић (Факултет музичке уметности, Београд) упознаће нас са пијанистичким изазовима младости у ‘Sonati lesta’ Душана Радића;
 • 11.25 часова: Марина Алексић представиће ‘Списак’ Душана Радића и Васка Попе;
 • 11.35 часова: мср Милош Маринковић (Музиколошки институт САНУ) говориће на тему: Душан Радић и Југословенска музичка трибина у Опатији;
 • од 11.45 до 12 часова предвиђена је пауза;
 • 12 часова: проф. Светозар Саша Ковачевић (Академија уметности, Нови Сад) представиће нам Сећање на Душана Радића;
 • 12.10 часова: др Јулија Бал (Академија уметности, Нови Сад) говориће на тему: Музика као дах са других планета – Радићева вокално-инструментална дела (музички осврт на текст Ивана Фохта кроз избор песама Душана Радића (оп. 7, бр. 2) у транскрипцији за клавир Јулије Бал;
 • 12.20 часова:  Борислав Хложан, РТВ Војводине упознаће нас са озвучавањем немира века – одјеци стваралаштва Душана Радића.