Елиезер Папо – Циклус предавања „Библија као књижевност”

У организацији Културног центра Војводине „Милош Црњанскиˮ, у  Дигиталном омладинском центру, у четвртак 18. априла од 18.00 до 19.45 часова, Елиезер Папо одржаће предавања из циклуса предавања „Библија као књижевност”.

18.00–18.45 ч „Библија и хуморˮ

19.00–19.45 ч  „Књига о Јони као пародија”