Ново капитално издање Културног центра Војводине „Милош Црњански“– „Књижевноисторијска и есејистичка дела Милорада Павића“

Културни центар Војводине „Милош Црњански“ из Новог Сада је ове године, заједно са Народном библиотеком Србије, започео трогодишњи капитални пројекат објављивања Сабраних дела књижевноисторијских студија и есејистике Милорада Павића – књига које нису објављиване протеклих 30 година. Укупно ће бити објављено девет  књига, а управо су објављене прве три:

1. „Историја српске књижевности барокног доба”

2. „Историја српске књижевности класицизма”

3. „Историја српске књижевности предромантизма”.

Милорад Павић је један од најважнијих српских књижевних историчара 20. века, о чему сведоче његови бројни нови увиди у заборављене писце и епохе наше литерарне баштине (Гаврил Стефановић Венцловић, барок, класицизам, предромантизам), који су прихваћени и високо вредновани у науци о српској књижевности. Поновно издање ових радова свакако представља значајан допринос домаћој и европској академској заједници (где они имају статус обавезне или, сходно предмету, секундарне литературе), али и комплетнији увид у стваралаштво једног од најзначајнијих књижевника последњих деценија 20. и почетка 21. века.

„Књижевноисторијска и есејистичка дела Милорада Павића” не подразумевају њихово пуко реиздање, већ и приређивање текстова по савременим текстолошким начелима, као и пратећу научну литературу, укључујући и библиографско-рецепцијска изучавања тих дела од њиховог првог објављивања до данас –  што захтева обимна истраживања и ангажовање сарадника за сваку књигу појединачно. Главни приређивач и уредник је Павићев дугогодишњи најближи сарадник на Филозофском факултету у Новом Саду проф. емеритус др Сава Дамјанов.

Наредне 2024. године објавићемо студије о писцима којима се Милорад Павић читавог живота бавио, а неки од њих су постали и јунаци његове белетристике, као што су Гаврил Стефановић Венцловић и Војислав Илић, да би се 2025. године, објављивање „Књижевноисторијских и есејистичких дела Милорада Павића“ завршило његовим збиркама есеја.

Издавачи: Културни центар Војводине „Милош Црњански” (Нови Сад) и Народна библиотека Србије (Београд).