Продужен Конкурс за доделу Годишњих награда Културног центра Војводине „Милош Црњанскиˮ за 2022. годину

На основу Правилника о Годишњим наградама Културног центра Војводине „Милош Црњанскиˮ, наша институција расписала је конкурс за доделу четири годишње награде за стваралачке резултате у култури и уметности и унапређивању културног живота, уважавајући све посебности Аутономне покрајине Војводине.

Такође, наша институција је донела одлуку да конкурс продужи за још десет дана, дакле

Конкурс је отворен до 10. новембра 2022. године.

Културни центар Војводине „Милош Црњанскиˮ додељује следеће награде:

 

  1. Искре културе – додељује се за савремено стваралаштво младом аутору до 35 година

Делатности (културног стваралаштва)

књижевност (стваралаштво, преводилаштво)

музика (стваралаштво, инерпретације)

ликовне и примењене уметности, визуелне уметноси и архитектура

сценско стваралаштво и интерпретација (драма, опера, балет и плес)

кинематографија и аудио-визуелно стваралаштво

– уметничка фотографија

дигитално стваралаштво и мултимедија

 

  1. Медаља културе за мултикултуралност и интеркултуралност, додељује се појединцу у области очувања и развијања вишејезичности и културне баштине националних заједница које традиционално живе у АП Војводини и доприносе међусобном уважавању и упознавању различитих језика, култура у Војводини.

 

  1. Медаља културе за очување културног наслеђа, додаљује се за допринос појединцу у истраживању, заштити и коришћењу духовне и материјалне културне баштине у АП Војводини.

 

  1. Медаља културе за животно дело, тј. за укупно стваралаштво/рад, додељује се појединцу за дугогодишње континуирано уметничко стваралаштво, које је обележило време у ком је настајало, представљајући трајно културно добро АП Војводине.

 

Награда се састоји од уметничког предмета, дипломе и новчаног износа.

 

Молимо предлагаче да, образложене и документоване предлоге за неку од поменутих награда  и уредно попуњен Пријавни лист, доставе у три примерка на адресу:

 

Културни центар Војводине „Милош Црњанскиˮ

Војводе Путника 2, 21101 Нови Сад

с назнаком: „За Годишње награде Културног центра Војводине ̕Милош Црњански̕. Навести и за коју од поменутих награде се предлаже кандидат.

 

На полеђини коверте је потребно навести име и презиме/назив предлагача и адресу. Неблаговремени предлози биће враћени предлагачу/пошиљаоцу.

 

Пријавни лист за конкурс за доделу Годишњих награда Културног центра Војводине „Милош Црњанскиˮ за 2022. годину можете преузети ОВДЕ.

 

За све информације можете нас контактирати путем телефона 021/4754-128, 021/4754-148 и имејл адресе: produkcija@zkv.rs