Продужен рок за пријављивање кандидата за Годишње награде Културног центра Војводине „Милош Црњански“ за 2023. годину

Културни центар Војводине „Милош Црњански“ продужава рок за пријаву кандидата за доделу четири годишње награде за стваралачке резултате у култури и уметности и унапређивању културног живота, уважавајући све посебности Аутономне покрајине Војводине.

Конкурс је отворен до 17. новембра 2023. године. 

Културни центар Војводине „Милош Црњански“ додељује следеће награде:

 1. Искре културе – додељује се за савремено стваралаштво младом аутору до 35 година

Делатности (културног стваралаштва)

књижевност (стваралаштво, преводилаштво)

музика (стваралаштво, инерпретације)

ликовне и примењене уметности, визуелне уметноси и архитектура

сценско стваралаштво и интерпретација (драма, опера, балет и плес)

кинематографија и аудио-визуелно стваралаштво

– уметничка фотографија

дигитално стваралаштво и мултимедија

 • Медаља културе за мултикултуралност и интеркултуралност, додељује се појединцу у области очувања и развијања вишејезичности и културне баштине националних заједница које традиционално живе у АП Војводини и доприносе међусобном уважавању и упознавању различитих језика, култура у Војводини.
 • Медаља културе за очување културног наслеђа, додаљује се за допринос појединцу у истраживању, заштити и коришћењу духовне и материјалне културне баштине у АП Војводини.
 • Медаља културе за животно дело, тј. за укупно стваралаштво/рад, додељује се појединцу за дугогодишње континуирано уметничко стваралаштво, које је обележило време у ком је настајало, представљајући трајно културно добро АП Војводине.

Награда се састоји од уметничког предмета и новчаног износа.

Молимо предлагаче да образложене и документоване предлоге за неку од поменутих награда, као и уредно попуњен Пријавни лист доставе на адресу: Културни центар Војводине „Милош Црњански“, Војводе Путника 2, 21101 Нови Сад, с назнаком: „За Годишње награде Културног центра Војводине „Милош Црњански““.

Пријавни лист за конкурс за доделу Годишњих награда Културног центра Војводине „Милош Црњански“ за 2022. годину можете преузети

Продужен рок за пријављивање кандидата за Годишње награде Културног центра Војводине „Милош Црњански“ за 2023. годину

Културни центар Војводине „Милош Црњански“ продужава рок за пријаву кандидата за доделу четири годишње награде за стваралачке резултате у култури и уметности и унапређивању културног живота, уважавајући све посебности Аутономне покрајине Војводине.

Конкурс је отворен до 17. новембра 2023. године.

Културни центар Војводине „Милош Црњански“ додељује следеће награде:

 1. Искре културе – додељује се за савремено стваралаштво младом аутору до 35 година
  Делатности (културног стваралаштва)
 • књижевност (стваралаштво, преводилаштво)
 • музика (стваралаштво, инерпретације)
 • ликовне и примењене уметности, визуелне уметноси и архитектура
 • сценско стваралаштво и интерпретација (драма, опера, балет и плес)
 • кинематографија и аудио-визуелно стваралаштво
 • уметничка фотографија
 • дигитално стваралаштво и мултимедија
 1. Медаља културе за мултикултуралност и интеркултуралност, додељује се појединцу у области очувања и развијања вишејезичности и културне баштине националних заједница које традиционално живе у АП Војводини и доприносе међусобном уважавању и упознавању различитих језика, култура у Војводини.
 2. Медаља културе за очување културног наслеђа, додаљује се за допринос појединцу у истраживању, заштити и коришћењу духовне и материјалне културне баштине у АП Војводини.
 3. Медаља културе за животно дело, тј. за укупно стваралаштво/рад, додељује се појединцу за дугогодишње континуирано уметничко стваралаштво, које је обележило време у ком је настајало, представљајући трајно културно добро АП Војводине.

Награда се састоји од уметничког предмета и новчаног износа.

Молимо предлагаче да образложене и документоване предлоге за неку од поменутих награда, као и уредно попуњен Пријавни лист доставе на адресу: Културни центар Војводине „Милош Црњански“, Војводе Путника 2, 21101 Нови Сад, с назнаком: „За Годишње награде Културног центра Војводине „Милош Црњански““.

Пријавни лист за конкурс за доделу Годишњих награда Културног центра Војводине „Милош Црњански“ за 2022. годину можете преузети ОВДЕ.

За све информације можете нас контактирати путем телефона 021/4754-128, 021/4754-148 и имејл адресе: office@zkv.rs