Саша Радојчић „Глад за песмом“

У едицији „Поезија и коментари“ у оквиру Издавачке делатности Културног центра Војводине „Милош Црњански“ објављена је књига изабраних песама „Глад за песмом“ Саше Радојчића.

Ово издање сачињено је од песама изабраних из свих до сада објављених ауторових збирки. У појединим песмама унете су мање измене у односу на њихове раније верзије. На крају књиге налази се циклус песама „При руци“ са неколико новијих песама које нису уврштене у последњу објављену Радојчићеву збирку „Тобоган“ (2023).

Саша Радојчић (Сомбор, 1963) истиче да је он читалац, писац, професор. „Тим редом“, каже.

Дипломирао је и докторирао на Филозофском факултету у Београду, а магистрирао на Филолошком факултету. На Факултету ликовних уметности у Београду предаје Филозофију уметности.

Поред великог броја прилога у периодици и тематским зборницима, објавио је:

Збирке песама: „Узалуд снови“ (1985), „Камерна музика“ (1991), „Америка и друге песме“ (1994), „Елегије, ноктурна, етиде“ (2001), „Четири годишнја доба“ (2004), „Cyber zen” (2013), „Дуге и кратке песме“ (2015), „То мора да сам такође ја“ (2020), „За варту задлежна је душа“ (2022) и „Тобоган“ (2023).

Саша Радојчић је написао и бројне теоријске књиге, као и зборнике огледа и критика. Са немачког је превео више књига, а приредио је и Антологију новијег српског песништва „Сенке и њихови предмети“ (2021).

За целокупно песничко дело добио је Дисову и награду „Десанка Максимовић“. Такође је добио, за поезију, награде: „Бранко Ћопић“, „Ђура Јакшић“, Змајеву награду, „Венац Лазе Костића“ и „Ленкин прстен“; за књижевну критику награду „Милан Богдановић“.