Тринаеста трибина „Дневник о Црњанскомˮ

У четвртак, 11. априла у 18 часова, у Културном центру Војводине „Милош Црњанскиˮ (Војводе Путника 2), биће одржана 13. трибина „Дневник о Црњанском”. Учествују: проф. др Мина Ђурић (ванредни професор на Катедри за српску књижевност са јужнословенским књижевностима на Филолошком факултету у Београду) и др Настасја Писарев (модераторка програма).

У фокус друге овогодишње трибине„Дневник о Црњанскомˮ биће заступљена компаративна сагледавања стваралаштва Милоша Црњанског из перспективе српске и европских књижевности, као и интердисциплинарни погледи на опус Милоша Црњанског. Како Црњански стваралачки реципира ауторе других културних ареала, а каква је рецепција дела Црњанског у иностранству? Који су преводилачки изазови у вези са полифонијом и полиглосијом текста Милоша Црњанског? Како се елементи других уметности, а нарочито музике, запажају у остварењима Милоша Црњанског? Кроз дискусије поводом ових и сродних питања, током разговора ће се контекстуализовати и оквири предавања и проучавања дела Милоша Црњанског у савременој универзитетској настави.  

Мина Ђурић је ванредни професор на Катедри за српску књижевност са јужнословенским књижевностима на Филолошком факултету у Београду. Докторску дисертацију Модернизација српске прозе 20. века у односу на стваралачку рецепцију књижевног дела Џејмса Џојса одбранила је 2017. године на Филолошком факултету у Београду.

Главне области истраживања су компаративно проучавање поетичких карактеристика српске књижевности, српска, јужнословенске, словенске и светска књижевност 20. и 21. века у интердисциплинарним и интермедијалним приступима, теорија и поетика превођења, књижевна херменеутика, теорија књижевности, словенске перспективе џојсологије, испитивања корелације књижевности и језика у настави српског језика као страног. Објавила је више десетина научних радова у публикацијама националног и међународног карактера, аутор је монографије Трансмузикализација текста: музика српске модернистичке књижевности (Београд: Савез славистичких друштава Србије, 2022), коаутор публикације Речи-расковници: Пољска у српској књижевности 20. века (Београд: Амбасада Републике Пољске, 2023), један је од коаутора књиге о упоредним проучавањима словенских књижевности и култура, коаутор неколико читанки за средње школе, извршни уредник издања Вукове задужбине на страним језицима, уредник избора из поезије Васка Попе, избора из прозе Драгослава Михаиловића, приређивач и преводилац биографије Драгослава Михаиловића, коју је начинио Роберт Ходел, један од аутора тројезичне дигиталне изложбе о Вуку у немачкој култури и др.

Члан је Управе Друштва за српски језик и књижевност Србије, Савета Међународног славистичког центра, Савета Вукове задужбине, Комисије за наставу словенских језика и књижевности Међународног комитета слависта, Италијанске фондације Џејмса Џојса, Друштва „Џон Апдајк” и др.

Серија трибина „Дневник о Црњанском“ се студиозно бави делом и животом овог великана књижевности кроз предавања и разговоре, а гости су најбољи познаваоци књижевног стваралаштва Црњанског, од професора, теоретичара и критичара, до писаца- савременика.