УЖИ ИЗБОР ЗА НАГРАДУ „МИЛИЦА СТОЈАДИНОВИЋ СРПКИЊА“

На конкурс Културног центра Војводине „Милош Црњански“ је пристигло 25 књига песама ауторки, које су објављене од октобра 2019. до октобра 2020. године. Жири, који је радио у саставу: др Зоран Ђерић (председник), Фрања Петриновић и др Драгана В. Тодоресков (чланови), на састанку, 30. септембра 2020. године, разматрао је пристигле књиге и донео следећи закључак:

По броју пристиглих књига, а он је за десет већи од прошлогодишњег,  запажено је повећано интересовање издавача и песникиња за ову угледну награду. Поред уобичајено великог присуства едиције „Повеља“, Народне библиотеке „Стефан Првовенчани“ из Краљева (чак пет наслова), по први пут се појављују издања ППМ „Енклава“ из Београда (два наслова) и Књижевне радионице Рашић (четири наслова), углавном млађих, али већ афирмисаних песникиња. Песничка продукција је несумњиво богата. Песникиње свих генерација (рођене између 1950. и 1996. године), објавиле су своје нове рукописе,  разноврсне, поетски суплетивне и уверљиве, тако да је пред Жиријем био тежак задатак да издвоји најбоље.

У ужи избор за награду „Милица Стојадиновић Српкиња“ предложене су следеће ауторке и наслови:

Јелена Ленголд, Мутни наговештај кише, Архипелаг, Београд 2020.

Радмила Петровић, Моја мама зна шта се дешава у градовима, ППМ „Енклава“, Београд 2020.

Витомирка Требовац, Дани пуног месеца, ЛОМ, Београд 2020.

Соња Веселиновић, Проклизавање, НБ „Стефан Првовенчани“, Краљево, Едиција „Повеља“, 2020.

Злата Коцић, Галгал, НБ „Стефан Првовенчани“, Краљево, Едиција „Повеља“, 2020.

Милунка Митровић, Привремена уточишта, НБ „Стефан Првовенчани“, Краљево, Едиција „Повеља“, 2020.

Марија Кнежевић, Крајње песме, НБ „Стефан Првовенчани“, Краљево, Едиција „Повеља“, 2020.

 

Одлука о добитници нагрде биће донета до 15. октобра 2020. године.