Јавни позив камерним ансамблима за извођење композиција у оквиру серијала концерата камерне музике 2024. године

Културни центар Војводине „Милош Црњански” упућује
Ј А В Н И  П О З И В
камерним ансамблима за извођење композиција у оквиру серијала концерата камерне музике 2024. године.

Културни центар Војводине „Милош Црњанскиˮ и ове јесени организује серијал концерата уметничке камерне музике. Разматраћемо пријаве састава од 2 до 5 чланова, а предност ће имати оне које у свом програму имају дела домаћих аутора или дела светске литературе написане у другој половини 20. и у 21. веку, чиме Културни центар настоји да настави са промоцијом савремене музике. Концерти ће бити одржани у галерији Културног центра Војводине „Милош Црњански”.


Електронска пријава треба да има наслов „јавни позивˮ и да садржи следеће:
попуњен пријавни лист
• фотографије чланова ансамбла

Заинтересовани извођачи могу слати понуде искључиво у електронској форми на адресу jovana@zkv.rs, a рок за слање пријава је 17. јун 2024. године.


Културни центар Војводине „Милош Црњански” ће листу одабраних концерата објавити до 1. јулa 202
4. године на веб адреси www.zkv.rs, као и на званичној Фејсбук страници.