Дводневна Mеђународна конференција „Културе, идентитети, књижевности“ од 9. до 10. децембра 2021. године

Као вишегодишњи, стратешки пројекат Културног центра Војводине Милош Црњански Mеђународна конференција Културе, идентитети, књижевности усмерена је првенствено ка научним доприносима унапређењу односа и културне сарадње између научника, писаца и институција Средње и Источне Европе и, путем реално остваривих помака, унапређењу и сагледавању тема културних контаката идентитета и књижевности Србије и Мађарске, Словачке, Чешке, Бугарске, Румуније итд. Циљ пројекта је сусрет књижевних научника, културолога, историчара уметности, писаца који ће изнети своја размишљања и истраживања о новим правцима и тенденцијама развоја својих култура, као и могућностима унапређења и активне размене. Научни допринос сагледавању културолошких и књижевних проблема овог подручја Европе биће манифестоване и у виду тематизованих научно-истраживачких радова објављених у часопису Интеркултуралност Kултурног центра Војводине Милош Црњански.

Пројекат припада групи вишегодишњих развојних пројеката Kултурног центра Војводине Милош Црњански, први пут реализован је октобра 2018. године.

Питање припадања култури и културном контексту, у исти је мах социо-политичко, културолошко, али и књижевно питање. Припадање одређеном књижевном контексту је уско повезано са идентитетом и културним наслеђем које писац баштини и, наравно, матерњим језиком, односно језиком на којем пише. Ово питање неретко се претвара у дилему, која није резервисана само за мањинске писце, ствараоце из мултијезичких и мултикултуралних средина, писце у егзилу, књижевне бездомнике, вишедомнике, односно уметнике који су измештени из свог природног културног хабитуса, мада је у набројаним случајевима најизразитије. У доба глобализације, границе културних контекста ће се можда исписивати другачије. У дигиталној ери, географија постаје ирелевантан фактор у дефинисању припадности, добијамо нову linqua francu, електронски медији у великој мери утичу на промену у поимању „свог“ и „туђег“, али нешто ипак остаје трајно.

Tема овогодишње конференције је: Уметности и интеркултуралне стратегије за 21. век.

 

Програм:

Четвртак, 9. децембар 2021. године

 

 • 11 часова: уводна реч – Александра Ђурић Боснић;
 • 11.5 часова: Владислава Фекете, Позоришни институт у Братислави, Академија перформативних уметности Братислава – Од класичних модела ка виртуелном интеркултурализму у перформативним уметностима;
 • 11.15 часова: Андреа Апосту, Институт за историју и књижевну теорију Г. Калинеску, Румунска Академија, Букурешт – Found in Translation: Translating Contemporary Poetry into and from Romanian in the 21. Centuary;
 • 11.25 часова: Петер Михалович, Универзитет Коменски, Филозофски факултет, Катедра естетике, Братислава – Мултикултурализам је мртав, нека живи интеркултурализам;
 • 11.35 часова: Михал Бабјак, Универзитет Коменског у Братислави, Филозофски факултет, Катедра за естетику, Братислава – Статус постмодерне уметности у контексту идеолошких изазова на почетку 21. века;
 • 11.45 часова: Зденка Валент Белић, Нови Сад – На путу великих ратних стратегија – Нови Сад у роману ‘Губио’ Душана Шинке.

 

Петак, 10. децембар 2021. године

 

 • 11 часова: уводна реч – Александра Ђурић Боснић;
 • 11.5 часова: Татјана Гердец Мрђа, Mузичка школа Јосиф Маринковић, Вршац; Докторанд Академије уметности у Новом Саду – Jazztronic – интернационални џез и блуз фестивал;
 • 11.15 часова: Агота Виткај Кучера, Универзитет у Новом Саду, Академија уметности, Нови Сад – Интеркултуралност и уметничко образовање;
 • 11.25 часова: Марија Ненадић Журка, Институт за историју и књижевну теорију Г. Калинеску, Румунска Академија, Букурешт – Будућност малих књижевности у 21. веку;
 • 11.35 часова: Драгана В. Тодоресков, Матица српска, Нови Сад – Ненад Митров: херој, жртва, песник;
 • 11.45 часова: Лендак-Кабок Каролина, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду – Идентитетски обрасци миленијалаца рођених у мешовитим браковима.