ДОКУМЕНТА

Информатор о раду

Програм рада за 2024. годину

Одлука о доношењу Плана јавних набавки за 2024. годину

План јавних набавки за 2024. годину

Финансијски план за 2024. годину

Одлука о доношењу Плана јавних набавки 2023. године

План јавних набавки 2023. године

План јавних набавки 2023

Одлука о измени Плана јавних набавки 2023. године

Одлука о измени број 2. план јавних набавки за 2023. годину

План јавних набавки - измена, 2023. године

План јавних набавки за 2018. годину

Измена и допуна плана јавних набавки за 2018. годину

План јавних набавки за 2018. годину

План јавних набавки за 2017. годину

План јавних набавки за 2017. годину

Извештај о раду и пословању за 2020. годину

Извештај о раду и пословању за 2020. годину

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке Културног центра Војводине „Милош Црњански“

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке Културног центра Војводине „Милош Црњански“

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке КЦВ “Милош Црњански”

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Културном центру Војводине „Милош Црњански” за 2023. годину

План мера за остваривање и унапређење родне равноправности 2023

Годишњи извештај о остваривању родне равноправности за период од 1.1.2023. до 31.1.2023.

План управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности

План управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности, 20. 12. 2022. године

Евиденција података о родној равноправности

Правилник о организацији и систематизацији радних места у Културном центру Војводине „Милош Црњанскиˮ, 2022. године

Правилник о организацији и систематизацији радних места у Културном центру Војводине „Милош Црњанскиˮ, 2022. године

Правилник о Годишњим наградама

Правилник о награди „Медијакулт“

Одлука о измени и допуни Статута Културног центра Војводине „Милош Црњански“

Статут Културног центра Војводине „Милош Црњански“ од 2018. године

Годишњи обрачун за 2020. годину

Годишњи обрачун за 2020. годину

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица, 20. 10. 2022. године

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица

Завршни рачун Културног центра Војводине „Милош Црњански“ за 2019. годину

Завршни рачун Културног центра Војводине „Милош Црњански“ за 2019. годину

Завршни рачун Културног центра Војводине „Милош Црњански“ за 2021. годину

Завршни рачун Културног центра Војводине „Милош Црњански“ за 2021. годину

Стратешки план Културног центра Војводине „Милош Црњански“, август 2019. године

Стратешки план Културног центра Војводине „Милош Црњански“, август 2019. године

Обавештење о обради података о личности

Обавештење о обради података о личности можете преузети на линку испод

Одлука о лицу за заштиту података

Одлуку о лицу за заштиту података можете преузети на линку испод

Финансијски план Културног центра Војодине „Милош Црњански“ за 2023. годину

Измене и допуне Финансијског плана Културног центра Војводине „Милош Црњански” за 2023. годину - РЕБАЛАНС

Финансијски план Културног центра Војодине „Милош Црњански“ за 2022. годину - РЕБАЛАНС

Финансијски план Културног центра Војодине „Милош Црњански“ за 2022. годину – РЕБАЛАНС

Финансијски план Културног центра Војводине „Милош Црњански“ за 2022. годину

Финансијски план Културног центра Војодине „Милош Црњански“ за 2022. годину

Финансијски план за 2021. годину

Финансијски план за 2021. годину

Финансијски план за 2020. годину

Финансијски план за 2020. годину

Измене и допуне финансијског плана за 2020. годину

Измене и допуне финансијског плана за 2020. годину

Финансијски план за 2019. годину

Финансијски план КЦВ ”Милош Црњански” за 2019. годину

Финансијски план за 2018. годину

Финансијски план за 2018. годину

Финансијски план Културног центра Војводине „Милош Црњански“ за 2016. годину

Финансијски план Културног центра Војводине „Милош Црњански“ за 2016. годину


Финансијски план Културног центра Војводине „Милош Црњански“ за 2017. годину

Финансијски план Културног центра Војводине „Милош Црњански“ за 2017. годину

Завршни рачун Културног центра Војводине „Милош Црњански“ за 2018. годину

Завршни рачун Културног центра Војводине „Милош Црњански“ за 2018. годину

Програм рада Културног центра Војводине „Милош Црњански” за 2023. годину

Измене и допуне Програма рада Културног центра Војводине „Милош Црњански” за 2023. годину - РЕБАЛАНС

Програм рада Културног центра Војводине ”Милош Црњански” за 2022. годину

Програм рада Културног центра Војводине ”Милош Црњански” за 2022. годину

Измене и допуне Програма рада 2021. године

Извештај о раду и пословању, 2021. године

Извештај о раду и пословању, 2021. године

Програм рада за 2018. годину

Програм рада за 2018. годину

Правилник о унутрашњем узбуњивачу

Правилник о унутрашњем узбуњивачу

Завршни рачун Културног центра Војводине „Милош Црњански“ за 2017. годину

Завршни рачун Културног центра Војводине „Милош Црњански“ за 2017. годину

Завршни рачун Културног центра Војводине „Милош Црњански“ за 2016. годину

Завршни рачун Културног центра Војводине „Милош Црњански“ за 2016. годину

ЛОГО - Завод за културу Војводине

ЛОГО – Завод за културу Војводине